Ilmavaatluste ajalugu Tartus

1806 - 1809 Igapäevased andmed ajalehes "Dörptsche Zeitung"

1806 - 1810 Üksikute kuude andmed C.L.Moritzi doktoridissertatsioonis

1811 --------K. E. von Baeri doktoridissertatsioonis toodud näitena Tartu ---------------------------------14.-20. juuni õhutemperatuurid

16. (28.) juuni keskpäeval oli Tartus õhutemperatuur +29,5 R (+36,9 C)

1814 ------- Tartu tähetornis alustati regulaarseid vaatlusi (Leysti järgi)

1821 - 1834 -- Esimesed kestvamad ilmavaatlused Tartus J.F.W. Parroti ------------------ eesvõtmisel (1821-1827) arvatavasti Vanas anatoomikumis

 

Esimene Tartu ülikooli säilinud ilmavaatlusraamat

18. (30.) oktoobrist 1828 - 15. (27.) novembrini 1834

1834 - 1840 Ajalehes "Dörptsche Zeitung" avaldati ilmavaatluste tulemused

1. (13.) jaan.1834 - 24. juuni (6. juuli) 1840

1842 ------- Astronoom J.H.Mädler alustas vaatlusi Tähetorni juures
 

1842 (1844) ------ Füüsikaprofessor Ludvig Friedrich Kämtz alustas ilmavaatlusi --------------- septembris 1842 botaanikaaia lähedal Emajõe ääres

 

1854 ------ L.F.Kämtzi artikkel "Über den täglichen Gang der Wärme in Dorpat"
 

1860 - 1864  ---- Kämtz andis välja "Repertorium für Meteorologie" (3 numbrit), kus avaldas 6 artiklit Tartu kliimast

 

 

1865 -------2. detsembril alustas füüsikaprofessor Arthur Joachim von Oettingen -------------------- oma majas Vallikraavi tn.12 regulaarseid ilmavaatlusi.

 Sellega pani ta aluse pidevale vaatluste reale Tartus, mis kestab juba 133 aastat

1866 --------- 24. mai - 15. nov. 1866 ilmavaatlused Hauboldti majas Tiigi tn.10
 

15. nov.1866 - 31.dets. 1892 -- ilmavaatlusi teostati Tiigi ja Tähe (praegu Struve) ----------- ----------------------- tänaval A.J. von Oettingeni nurgamajas Tiigi tn.1

1876 --------- Meteoroloogia observatoorium (MO) võeti Tartu ülikooli ------------------------------------------- allasutuste nimekirja

1875 --------- J. Karl Weihrauch määrati MO (metobsi) direktoriks

1891 --------- peale Weihrauchi surma määrati A. v. Oettingen direktoriks

1892 ---------Meteoroloogia observatoorium viidi üle Alexander von Oettingeni ---------------------------- majja Tiigi tn.15 (praegu Tervishoiutöötajate maja)

1893 - 1925 meteoroloogilised vaatlused majas Tiigi tn.15

1893 ------- suvel lahkus A. von Oettingen ülikooli teenistusest, tema järglaseks ---------------- metobsi direktori ametis oli Boriss Golitsõn (juuli - dets. 1893)

1894 - 1918 Boriss Sreznevski juhatas meteoroloogia observatooriumi

1918 ------- Alfred Lothar Wegener -  juhataja Saksa okupatsiooni ajal

1918 - 1925 Georg Konrad Koch - metobsi juhataja Eesti iseseisvusaja alul

1926 ------- metobs viidi üle uutesse ruumidesse Hetseli tn. 1 neljandal korrusel

(praegu Liivi tn. 4 - Eesti Ajalooarhiivi hoone)

 

1925 - 1940 ---------------- Karl-August Frisch (Kaarel Kirde) -------------  -------------- Tartu Ülikooli Meteoroloogia Observatooriumi juhataja
 

 

Tekst ja kujundus: Toomas Pung

Viimati muudetud: 14. 09. 1999