Käesolev e-raamat tutvustab Tartu tähetorni – selle ehituslugu, siin tegutsenud astronoome ja kasutatud teleskoope, eesti astronoomia kõrghetki ja teisi teadusharusid, mis nii või teisiti on seotud 200 aasta vanuse tähetorniga Tartu Toomemäel. Head uudistamist!

  Tehnilised nõuded
 • JavaScript peab olema lubatud
 • Kaardi vaatamiseks vajalik Adobe Flash Playeri olemasolu (vajadusel saab selle siit)
  Autorid
 • Olga Heinloo (seismoloogia)
 • Jaak Jaaniste (teleskoobid)
 • Leili Kriis (teleskoobid)
 • Virge Lell (Senff)
 • Lea Leppik (Tartu Toomemägi, Struvede sugupuu, tähetorni töötajad, Tartu tähetorni kasvandikud teiste observatooriumide juhatajatena, Riives)
 • Terje Lõbu (Clausen, Schwarz)
 • Urmet Paloveer (Rootsmäe, Kipper)
 • Toomas Pung (Meteoroloogia, Mädler, Levitski, Pokrovski, fotod)
 • Jüri Randjärv, Karin Kollo (geodeesia)
 • Sirje Sisask (Schoenberg)
 • Eerik Tago (Eesti astronoomia kõrghetked)
 • Imbi Tehver (füüsikud)
 • Pekka Tätilä (Struve kaar UNESCO maailmapärandis))
 • Eda Tursk (tähetorni ehituslugu)
 • Tõnu Tuvikene (ajateenistus, tähetorni ring)
 • Viljar Valder (Pfaff, Struve)
  Kujunduses kasutatud Harri Puderselli maali „Tartu tähetorn“, 1982 (TÜAM)
 • Retsensent: Tõnu Viik
 • Toimetaja: Lea Leppik
 • Keeletoimetaja: Kairit Henno
 • Kujundaja: Katrin Sarapuu
 • Tehniline teostus: Pärt Erikson
 • Regio kaart: Markus Untera
 • ISBN 978-9985-4-0590-1
 • Töö teostati Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis
 • Projekti toetas UNESCO osalusprogramm
 • Projektijuht Reet Mägi
  Ülikooli ajaloo muuseum tänab:
 • Deutscher Akademischer Austausch Dienst
 • Deutsches Museum, München
 • Staatsbibliothek Berlin, Preussischer Kulturbesitz
 • Astrophysikalisches Institut Potsdam
 • Bibliothek der Hamburger Sternwarte
 • National Land Survey of Finland
 • Ulrich Heber, Dr. Remeis-Sternwarte, Astronomical Institute of the University Erlangen-Nuremberg
 • Wolfgang Feck-Jao, Institut für Meteorologie Universität Leipzig
 • Reinhold Häfner, Universitäts-Sternwarte München
 • AHHAA
 • AS Regio
 • MTÜ Tähetorni ring
 • Eesti Ajalooarhiiv
 • Tartu ülikooli raamatukogu
 • Jaan Pelt, Andres Tennus, Aadu Must, Maarja Roosi, Helle Lilleorg, Helle Jaaniste
  Viitamisel kasutatud lühendid:
 • DM – Deutsches Museum, München
 • EAA – Eesti Ajalooarhiiv
 • EFA – Eesti Filmiarhiiv
 • LVVA – Läti Ajalooarhiiv
 • RR – Rahvusraamatukogu
 • TAIP – Tartu Astrofüüsika instituudi publikatsiooonid
 • TO – Tartu observatooriumi virtuaalmuuseum
 • TÜAM – Tartu Ülikooli ajaloo muuseum
 • TÜR – Tartu Ülikooli Raamatukogu