Toomkirik

Video on filmitud 2016.aasta oktoobris arhitektuurse valgustuse ja valguskunsti festivali Tartu Valgus ehk TAVA 2016 raames. Installatsiooni käigus kerkisid Tartu toomkirikule valgusest tornid, mis asendasid praeguseks poolikult säilinud tornide puuduva osa.

Tartu toomkiriku kooriruumi rekonstruktsioon Reinhold Gulekese järgi. 3D modelleerimise teostas Tartu Kunstikool.

Tartu toomkirik

Apostlitele Peetrusele ja Paulusele pühitsetud ning Toomemäele nime andnud Tartu toomkirik oli Tartu piiskopkonna tähtsaim jumalakoda ja Vana-Liivimaa suurimaid katedraale. Toomkirik oli läbi sajandite Tartu piiskopkonna võimu sümboliks ning see Põhja-Euroopa tellisgootika pärl oli tänasel Eesti- ja Lätimaal ainus, mis sai uhkeldada kahe torniga.

Toomkiriku ehitust alustati 13. sajandi keskel ja tööd vältasid koos vaheaegadega 15. sajandi lõpuni. Avar koor valmis 1470. aastatel ja paarkümmend aastat hiljem ka uhke läänefassaad koos kõrgete tornidega. Kiriku ümber asus surnuaed ning kerkisid toomhärrade ja teiste ülikute elumajad. Toomkirik on ainus hoone, mis on Toomemäel laiunud keskaegsest linnaosast tänaseni säilinud.

Toomkiriku allakäik algas 16. sajandil. Reformatsiooniaegsete rahutuste käigus 1525. aastal rüüstas rahvahulk katedraali põhjalikult. Siiski tegutses Toomkirik kuni Liivi sõjani pühakojana. Liivi sõjas (1558–83) laastasid kirikut Vene väed. 1624. aastal kannatas kirik rängalt tulekahjus ning jäi lagunema. Rootsi ajal kasutati sissekukkunud võlvidega kirikuhoonet veel vaid matmispaiga ja heinaküünina. 1760. aastatel lammutati läänetornid pikihoone kõrguseks ning müüriti kinni kiriku peauks.

Aastal 1802, mil taasavati Tartu ülikool, annetas Venemaa keiser Aleksander I Toomemäe koos kõigi sealsete ehitistega ülikoolile. Toomkiriku varemete kooriosa kujundati arhitekt Johann Wilhelm Krause kavandite järgi ülikooli raamatukoguks.

Aastail 1927–28 laiendati raamatukogu arhitekt Paul Mielbergi plaanide järgi kiriku tornide poole, samuti ehitati ümber trepikoda. Raamatukogu asus hoones kuni 1981. aastani, pärast seda kolis siia Tartu Ülikooli muuseum.

Endine Tartu toomkirik ootab tänagi kõiki huvilisi – muuseumihoones saab nautida kunagise raamatukogu hõngu ja tutvuda ülikooli ajalooga. Tornidesse on rajatud vaateplatvormid, kust avaneb kaunis vaade Tartu linnale.

2018. aasta kevadel ilmus esimene mahukas ülevaateraamat Tartu toomkiriku ajaloost ja kujunemisest. Rohke pildimaterjaliga teose "Tartu toomkirik. Katedraal. Raamatukogu.Muuseum" koostasid Mariann Raisma ja Krista Andreson. 

Oleme koondanud kokku põnevat pildimaterjali ja ajaloolisi jooniseid, mida saate uudistada siin

Tutvu muuseumihoone korruste plaaniga siin

Olulised dokumendid:

1. Muinsuskaitse eritingimused Tartu toomemäe heakorrastamise projekteerimiseks

2. Toomemäe üldplaneering

3. Tartu Ülikooli muuseumi Schindleri lifti (tõstetooli) eritingimused remontimise ja restaureerimise kohta

4. Tartu Ülikooli muuseumi muinsuskaitse eritingimused

5. Ajalooline õiend Tartu toomkiriku remondi kohta 1973

6. TRÜ pearaamatukogu ajalooline õiend. II köide. 1979.