Tartu Ülikooli kollektsioonide kaardistamine 2006–2007

Aastail 2006-2007 viidi riikliku teaduskogude programmi raames läbi Tartu Ülikoolis leiduvate teaduskogude kaardistamine. Arvesse võeti nii neid kollektsioone, mis olid riiklikust programmist toetust saanud või taotlenud, kui ka neid,  mis seda ei olnud teinud.

Nii saadi ülevaade sel ajahetkel Tartu ülikooli erinevates struktuuriüksustes olemas olnud kollektsioonidest, mis olid teadustöö tulemusena tekkinud.

Andmed Tartu ülikooli muuseumi kollektsioonid kohta sisestati ka rahvusvahelise muuseumiühingu ülikoolimuuseumide komitee UMAC andmebaasi.

Tutvu publikatsiooniga.