Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi

Tartu Ülikooli muuseumi väljaanne „Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi“ on Eesti ainus teaduse ja ülikoolide ajaloole pühendatud sariväljaanne. See ilmub kord aastas (detsembris) nii paberil kui ka elektroonselt. Alates numbrist 37 publitseeritakse väljaannet avatud juurdepääsu põhimõttel Open Journals Systemi platvormi kasutades. Väljaanne on avatud kaastöödele nii Eestist kui ka väljastpoolt. Esimene keel on eesti keel, kuid vastu võetakse ka saksa-, inglis- või venekeelseid artikleid.

Avaldamiseks tutvuge enne autorijuhendiga.

Väljaannet toetab programm „Eesti keel ja kultuurimälu 2014–2018“

Autorijuhend

Sariväljaanne „Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi“ avaldab kõrgetasemelisi artikleid teaduse ja kõrghariduse ajaloost. Teemanumbrite põhiosa kujuneb traditsiooniliselt Tartu Ülikooli muuseumi aastakonverentsidel peetud ettekannete põhjal, kuid vastu võetakse ka teisi nõuetele vastavaid artikleid.

Nõuded on järgmised.

  • Artikkel peab käsitlema teaduse, ideede või ülikoolide ajalugu, kuid valdkond ei ole piiratud rangelt Tartu ega Eestiga. Tervitatavad on üldteoreetilised ja võrdlevad käsitlused, aga ka uurimused ajaloolistest teaduskollektsioonidest ja üksikutest teadusajalooliselt tähelepanuväärsetest objektidest.

  • Artikkel peab olema autori(te) originaalse uurimistöö tulemus ja sisaldama omas ainevaldkonnas uudset teavet, varustatud viidete ja ingliskeelse resümeega (ingliskeelne artikkel eestikeelsega). Vajaduse korral korraldab publitseerimiseks vastu võetud artikli resümee tõlkimise toimetus.

  • Autor annab oma kontakti (e-posti) ja andmed institutsiooni kohta, kus ta tegutseb. Avaldamiseks vastu võetud artikli autor peab nõustuma Open Accessi reeglistikuga.

  • Artikli pikkus ei ole rangelt paigas, kuid soovitatav pikkus ei tohiks ületada 20 lk. Illustratsioonid trükitakse must-valgena, pildid palume toimetusele edastada soovitatavalt tif-failina ja resolutsiooniga vähemalt 300 dpi ning varustatuna asjakohase pildiallkirjaga.

Artiklid läbivad eelretsenseerimise.

Viidete vormistamisel kasutatakse nõndanimetatud Chicago stiili, vt juhendit.

Eesti arhiivide ja käsikirjahoidlate puhul kasutatakse arhiiviasutuste üldlevinud lühendeid ja numbrilisi viiteid: arhiiviasutus, fond-nimistu-säilik (näiteks EAA, 402-4-25).

2020

100 aastaga pärisorjusest emakeelse ülikoolini

Artiklikogumik sisaldab 2019. aastal toimunud Tartu Ülikooli muuseumi ja Õpetatud Eesti Seltsi ühise emakeelse ülikooli 100. aastapäevale pühendatud aastakonverentsi „100 aastaga pärisorjusest emakeelse ülikoolini“ haridusajalugu puudutavate ettekannete põhjal valminud artikleid ja sissevaadet Tartu Ülikooli muuseumi näituste „Minu elu ülikool“ ja „Ideaalide Eesti. Sada aastat otsinguid“ kontseptsiooni. Muuseumikogudele pühendatud kogumiku osas saab tutvuda Tartu Ülikooli aulas oleva Vabadussõja monumendi taastamise looga ning Tartu Ülikooli muuseumile patoloogilise anatoomia instituudilt laekunud inimkehast pärit kivide kollektsiooni tutvustusega. Kogumiku lõpetab traditsiooniliselt Tartu Ülikooli muuseumi 2019. aasta aruanne.

Artiklite autorid on: Toomas Hiio, Ken Kalling, Erki Tammiksaar, Terje Lõbu, Eero Kangor, Merike Ristikivi, Mairo Rääsk, Karoliina Kalda, Mariann Raisma, Ken Ird, Maria Väinsar ja Sirje Sisask. Artiklikogumikku toimetas Lea Leppik

2019

Kas me sellist rahvusülikooli tahtsime?

2018

Reaal- ja loodusteadused rahvusülikoolis

2017

Muutuste sajand Eesti meditsiinis. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XLV

2016

Rahvusülikooli omad ja võõrad

2015

Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XLIII

2014

Ülikool ja keelevahetus. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XLII

2013

Teadusinnovatsiooni tee praktikasse. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XLI

2012

Akadeemilise pärandi mõte. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XXXX

2011

Tartu Ülikool ja Põhjasõda. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XXXIX

Kõiki trükise "Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi" numbreid saab osta Toompoest.

 

1975–2009 „Tartu Ülikooli ajaloo küsimuste“ nr I–XXXXI koondsisukord

„Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi“ on teadusartiklite kogumik, milles on aja jooksul ilmunud palju huvipakkuvaid ja püsiväärtusega artikleid Tartu Ülikooli ja Eesti teadusajaloo kohta.

Hõlbustamaks nende leidmist, on koostatud numbrite I–XXXVII (aastaist 1975–2009) koondsisukord. Tabel võimaldab otsida pealkirjas esineva sõna või autori perekonnanime järgi.

Eesnimed on originaalis kord välja kirjutatud, kord mitte, olles tabelis esitatud samamoodi. Artiklite pealkirjad on antud eesti keeles, originaalis võivad mõned artiklid olla ka vene või inglise keeles (üldjuhul eestikeelse lühikokkuvõttega).