Varasemad konverentsid

2015

"Omad ja võõrad Eesti mõtteloos"

Konverents kuulus rahvusülikooli 100. aastapäeva ettevalmistavate ürituste sarja ja toimus 4. detsembril 2015 Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis 139.

Kes on omad ja kes on võõrad meie mõtteloos? Üldteada on ütlus, et ükski prohvet pole kuulus omal maal. Miks võib see sageli nõnda ollagi? Mille pärast võetakse mõned ühes või teises kultuuris omaks, mõned mitte? Miks peavad mõned mõtted vastuvõtuks ja omakssaamiseks alles kaua ootama „oma aega” või rändama koguni üle keele- ja maapiiride, leides viimaks mõistmist ja tunnustust hoopis teises kultuurikontekstis – mitte selles, milles ta välja öeldi? Miks saavad ühed meie omaks ka siis, kui nad ei kirjuta ei meie keeles ega isegi meie kultuurist, ent teised võivad seda teha – ometi omaks saamata? Milles peituvad sääraste dilemmade põhjused, millest sõltuvad nende lahendused? 

Eesti ja eestikeelse professionaalse kõrgharidusega seotud humanitaarkultuuri iga jõuab peatselt saja aasta piiri alla. Ent kuna teadus- ja mõtteloolises plaanis, ajaloolises plaanis ulatuvad sellesse ajavahemikku mitte ainult muutused ahtalt võetud humanitaarkultuuris, vaid ka meie kultuuris kõige avaramas mõttes, siis kutsume ka kõiki teisi teadlasi ja mõtlejaid üles pilku heitma oma eriala „omadele ja võõrastele” ajaloolise lähenemise mõttes. Kutsume kõiki üles mõtlema nendele õnnestumistele ja ebaõnnestumistele kultuurikontaktide alal, mis on ligi 100 aasta jooksul aset leidnud meie eestikeelses rahvusülikoolis ja selle ümber, koos arutlema nende põhjuste ja tagajärgede üle.

Tutvu siin konverentsi kavaga

Konverentsi teesid

Konverentsi korraldasid Tartu Ülikooli muuseum ja Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond. Ettekannete põhjal valminud artiklid publitseeriti "Tartu Ülikooli ajaloo küsimuste" sarjas.

Vaata siit konverentsi ettekandeid:

I osa
http://www.uttv.ee/naita?id=23031

II osa
http://www.uttv.ee/naita?id=23032

III osa
http://www.uttv.ee/naita?id=23034

IV osa
http://www.uttv.ee/naita?id=23035

 

2014

5. detsembril 2014 toimus Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis konverents "Ühiskonda muutvad teadused ravusülikoolis". Konverentsi korraldati koostöös Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonnaga.

Konverentsil võeti kõneks teadused, mille eesmärk on olnud ühiskonna muutmine. Konverentsil said kokku juura, majanduse, sotsiaal- ja haridusteaduste esindajad ning teadusloolased, et üheskoos heita pilk rahvusülikooli läbikäidud teele ja mõtestada oma rolli Eestis ja maailmas.

20956

Kava

10.00 Avasõnad: Tartu Ülikooli õppeprorektor Martin Hallik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna prodekaan Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juhataja Halliki Harro-Loit

10.15 Veronika Kalmus. Academia sociologicae 25

10.45 Mare Ainsaar, Ave Roots. Rahvusvahelised küsitlusuuringud Tartu Ülikoolis 1980-2014 - Eesti ühiskond maailma võrdluses

11.15 Jaan Kõrgesaar. Eripedagoogikast Eesti päris- ja akadeemilises elus 1920-2010

11.45 - 12.30 kohvipaus

12.30 Erki Tammiksaar, Taavi Pae. Edgar Kant ja Eesti asustussüsteemi uurimine ning selle praktilised tulemused

13.00 Ago Pajur. Sõjaline ettevalmistus ja riigikaitselise õpetuse instituut 1920.-30. aastatel

13.30 Toomas Anepaio. Eestikeelne juriidiline õppekirjandus 1940-1960

14.00 – 15.00 Lõunapaus

15.00 Lea Leppik. Jaan Tõnisson ja tema ühistegevuse õppetool 1935-1940

15.30 Õppefilm „Plaanimajandus“, 1979

16.00 Jüri Sepp. Üleminek plaanimajanduse õpetamiselt turumajanduse õpetamisele

16.30 Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XLII „Ülikool ja keelevahetus“ esitlus

Tutvu ka teeside esitamise üleskutsega.

SIC 2014 Rahvusvahelise Teadusinstrumentide Komisjoni 33. sümpoosion

Augustis 2014 oli Tartu Ülikooli muuseumil au võõrustada Rahvusvahelise Teadusinstrumentide Komisjoni sümpoosioni. Teadusinstrumentide komisjon (Scientific Instrument Commission) on Rahvusvahelise Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Ühenduse (International Union of the History and Philosophy of Science) allorganisatsioon, mis edendab teadusinstrumentide ajaloo uurimist ning kollektsioonide dokumenteerimist ja säilitamist üle maailma. Lähemalt vaata konverentsi kodulehelt.

Organisatsiooni iga-aastased sümpoosionid peetakse paikades, kus asub mõni tähelepanuvääriv teadusinstrumentide kollektsioon. Konverents pakkus võimalust tutvustada ülikooli muuseumi silmapaistvat teadusriistade kollektsiooni nii meie väliskülalistele kui ka laiemale avalikkusele.

Viimasel otstarbel avati 25. augustil (konverentsi avapäeval) füüsikapäevade „Õhus on füüsikat“ raames kaks näitust: „Tehtud Tartus“ ja „G. F. Parroti füüsikakabinet“.

Vaata konverentsi ettekandeid

 

2013

TÜ ajaloo muuseumi aastakonverents 6. detsembril 2013 "Keelevahetus ülikoolis – probleem või võimalus?

6.detsembril algusega kell 9.15 toimus Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi aastakonverents teemal „Keelevahetus ülikoolis – probleem või võimalus“, mis keskendus kõrghariduse õppekeelega seonduvatele küsimustele. Ettekanded eesti ja naabermaade asjatundjatelt käsitlesid keelevahetusega seotud probleemideringi alates ladinakeelse ühtse Euroopa ülikooliruumi mõranemisest kuni tänase päevani, kus üleilmastumine on seadnud kõikjal maailmas rahvusülikoolide ette uued väljakutsed.  Konverents toimus Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis ning ettekandeid peeti eesti- ja inglise keeles.

Vaata konverentsi

 

2012

Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi aastakonverents "Teadusinnovatsiooni jõudmine praktikasse läbi aegade"

Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi aastakonverents "Teadusinnovatsiooni jõudmine praktikasse läbi aegade"  toimus 6. detsembril 2012. Konverents oli pühendatud Venemaa Läänekubermangude vanima teadusorganisatsiooni Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi 220. aastapäevale.  Konverentsi korraldasid Tartu Ülikooli ajaloo muuseum koostöös Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti ühenduse, Eesti Looduseuurijate Seltsi ja Saksa Kultuuri Instituudiga.

Konverentsil vaadeldi teadusinnovatsiooni jõudmist praktikasse alates 18. sajandi lõpust kuni tänapäevani. Ajaloolaste kõrval astusid üles füüsikud ja meedikud, kes mäletavad nõukogude aegset lepinguliste tööde süsteemi. Koostöö ettevõtjatega on ka kaasajal ülikoolis aktuaalne teema. Kuidas jõuavad teadlaste head ideed ellu täna, sellest räägivad ülikooli ideelabori esindajad ning Tartu Ülikooli teadus- ja arendusprorektor. Konverents pakkus võimalust jagada kogemusi ja mõtelda selle üle, kuidas rikkalik ajaloopärand suudab pakkuda inspiratsiooni tulevikuküsimuste lahendamiseks.

Vaata konverentsi

 

Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi tudengikonverents "Kuidas tudeng rappa läks?"

Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi tudengikonverents "Kuidas tudeng rappa läks?" toimus
muuseumi valges saalis neljapäeval, 26. aprillil 2012 algusega kell 13.

 

2011

Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi  aastakonverents "Miks ja kuidas eksponeerida akadeemilist pärandit? Ülikoolimuuseumi roll tänapäeva Euroopas."

Tartu ülikooli ajaloo muuseum tähistas 2011. aastal oma 35. sünnipäeva. Sel puhul kutsuti kõiki huvilisi 5.-6. detsembril Tartu ülikooli ajaloo muuseumi konverentsile vahetama mõtteid selle üle, milline on ülikoolimuuseumi roll tänapäeva Euroopas. Kellele ja milleks on neid vaja ning kuidas eksponeerida akadeemilist pärandit?

Vaata konverentsi

 

Konverents "Professor Georg Dragendorff 175"

20. aprillil 2011 tähistati Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis Tartu Ülikooli farmaatsiainstituudi kauaaegse juhataja professor Georg Dragendorffi 175. sünniaastapäeva. Kell 13.30 avati ülikooli ajaloo muusemi valges saalis Dragendorffile pühendatud väljapanek, millele järgnes algusega kell 14.00 konverents. Ettekannetes käsitleti Dragendorffi aega, tema elu ja teadustegevust, farmakoloogia arengut ja tänaseni säilinud materjale muuseumis.

 

Tartu tähetorni 200. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline astronoomiakonverents „Expanding the Universe“ 27.-29. aprillil 2011

Tartu tähetorni 200. aastapäevale pühendatud rahvusvaheline astronoomiakonverents "Expanding the Universe" toimus 28.-29. aprillil TÜ ajaloo muuseumi valges saalis. Konverentsi korraldasid Tartu Ülikool (ajaloo muuseum) ja Tartu Observatoorium. Ettevalmistusel osales esinduslik teaduslik organiseerimiskomitee.

Konverents käsitles teemasid, millega on läbi aegade Tartu tähetornis tegeletud. Seejuures vaadeldi nende Tartu ja Eesti jaoks oluliste teemade uurimist tänapäeval ning arenguperspektiive.

Vaata konverentsi avamise pidulikku aktust

 

2010

Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi konverents „Tartu Ülikool ja Põhjasõda“ 6. detsembril 2010

Tartu ülikooli ajaloo muuseumi konverents „Ülikool ja Põhjasõda“ leidis aset muuseumi valges saalis 6. detsembril 2010 algusega kell 13.00.
Põhjasõda ja selle käigus toimunud Eesti ala liitmine Venemaaga mõjutas otseselt Tartu Ülikooli. 1699 viidi ülikool Tartust Pärnusse ja 1710. aastal lõpetas ta sealsamas tegevuse seoses linna kapituleerumisega Vene vägedele. Kuigi rüütelkondade ja linnade kokkulepe Vene tsaariga sisaldas ka lubadust ülikool taas käivitada, sai see teoks alles aastal 1802 ja siis juba hoopis teistes tingimustes.
Konverentsil uuriti, kuidas suhtus sõtta tolleaegne haritlaskond, mida tõi sõda kaasa ülikooli jaoks ja kuidas on hilisemad põlvkonnad seda käsitlenud.

 

Teaduspäev "Astronoom Taavet Rootsmäe - 125"

2010. aasta juunis möödus 125 aastat Eesti astronoomiakoolkonna ühe rajaja, Tartu tähetorni pikaajalise direktori (1919-1947) Taavet Rootsmäe sünnist. Selle sündmuse tähistamiseks korraldas Tartu Ülikooli ajaloo muuseum koostöös Tartu Observatooriumi ja Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudiga muuseumi valges saalis teaduspäeva "Astronoom Taavet Rootsmäe – 125".

Taavet Rootsmäe on tuntud ennekõike teaduse populariseerijana, kooliõpikute autorina ja tal on oluline roll eestikeelse astronoomia-alase sõnavara väljatöötajana. Tema nimega on seotud kogu sõdadevaheline ja vahetult Teisele maailmasõjale järgnenud etapp Tartu Tähetorni arengus.

 

Konverents "Poola president Władysław Raczkiewicz 125"

Teisipäeval, 9. veebruaril kell 13.00 avasid Tartu Ülikool ja Poola saatkond TÜ Iuridicumis mälestustahvli Tartu ülikooli vilistlasele, hilisemale Poola Vabariigi presidendile Władysław Raczkiewiczile. Sellega tähistati Władysław Raczkiewiczi 125. sünniaastapäeva.

Kell 14.00 algas Tartu ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis teemakohane konverents. Ettekannetega esinevad Poola Veteranide ja Represseeritute Ameti juhataja Janusz Krupski, dr. Sławomir Lukasiewicz Poola Rahvusliku Mälu Instituudist, Toomas Hiio Eesti sõjamuuseumist ja Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo. Konverentsi juhib Tartu Ülikooli Balti poliitika professor Andres Kasekamp.

Ettekanded käsitlesid Władysław Raczkewiczi õpinguid Tartu ülikoolis, poola tudengeid Tartu ülikoolis Tsaari-Venemaa rahvuspoliitika taustal, Władysław Raczkiewiczi tegevust Poola presidendina eksiilis ja Teise maailmasõja ajal moodustatud eksiilvalitsusi rahvusvahelise õiguse kontekstis. Konverentsi korraldas Tartu Ülikooli ajaloo muuseum.

Koostöös Eesti Ajalooarhiiviga oli muuseumis avatud ka väike näitus, kus esitleti materjale, mis olid seotud Władyslaw Raczkiewiczi õppimisega Tartu ülikooli õigusteaduskonnas.