Konverentsid

Tartu Ülikooli muuseumi ja raamatukogu aastakonverents

„Morgenstern ja tema aeg“

veebis 3. detsembril 2020


802. aasta suvel sai Danzigi (Gdański) Athenaeumis kõnekunsti professorina töötanud Johann Karl Simon Morgenstern (1770–1852) kutse tulla Vene impeeriumi piirialal asuvasse Dorpatisse (Tartusse).  Magdeburgis sündinud ja Halle Ülikoolis akadeemilise hariduse saanud ning teadusmaailmas endale juba nime teinud Morgenstern võttis kutse vastu. Ta alustas taasavatud Tartu Ülikoolis tööd klassikalise filoloogia, kirjanduse ja kunstiajaloo, esteetika ja retoorika professorina ning asus samal ajal juhtima ka ülikooli raamatukogu ja rajama kunstimuuseumi.

Tänavu tähistame Morgensterni 250. sünniaastapäeva. Talle pühendatud konverentsil avame teemasid, mis aitavad ette kujutada Morgensterni eluajal toimunud sündmusi ning mõista tollal levinud ideid ja suundumusi. Räägime ka Morgensterni isiklikust elust ja tema suhetest kaasaegsetega.

Konverentsi kava

9.15–10.30


Konverentsi avamine

Janika Päll, PhD, TÜ klassikalise filoloogia professor, TÜ raamatukogu vanemteadur

Antiigiteadused ja klassikaline filoloogia 19. sajandi esimese poole Tartu Ülikoolis

Lea Leppik, PhD, TÜ muuseumi kuraator, TÜ õigusteaduskonna õiguse ajaloo dotsent

TÜ õpetajate instituudi kaasdirektorid Jäsche ja Pöschmann

Tiina Vint, MA, TÜ muuseumi peavarahoidja

Moonika Teemus, MA, TÜ raamatukogu koguhoidja

Lea Leppik, PhD, TÜ muuseumi kuraator, TÜ õigusteaduskonna õiguse ajaloo dotsent

Morgensterni vanaisa kell

PAUS10.45–12.15

Liisa-Helena Lumberg, MA, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi lektor ja doktorant

Kunst teadmiste süsteemis Karl Morgensterni kunstimuljete näitel

Kadi Polli, PhD, Kumu kunstimuuseumi direktor

Karl Morgenstern ja kaasaegne kunst

Moonika Teemus, MA, TÜ raamatukogu raamatukoguhoidja

Auch eine Reise: Karl Morgensterni märkmeid 1827.–1828. aasta reisilt Saksamaale ja Austriasse

Kristiina Tiideberg, MA, TÜ kunstiajaloo doktorant, Eesti Kunstimuuseumi graafikakogu hoidja

Karl Morgensterni kogutud ülikooli kunstimuuseumi kogude käekäigust 19. sajandi keskpaiga muudatustes

LÕUNA13.00–14.15

Ingrid Sahk, MA, TÜ muuseumi kuraator

Morgenstern ja Liphart. Kahe kunstitähe tegutsemistest samas ajas ja ruumis

Eduard Parhomenko, MA, TÜ filosoofia ja semiootika instituudi filosoofia ajaloo assistent

Armastus, sõprus ja filosoofia klassitsistlikus Tartus

Tiina-Erika Friedenthal, PhD, TÜ kultuuriteaduste instituudi maailmakirjanduse teadur

Akadeemilise pere suhtumisest teatrikunsti Tartu Ülikooli alguskümnendil

PAUS14.30–15.45

Fred Puss, TÜ doktorant, Eesti Keele Instituudi leksikograaf, Eesti Isikuloo Keskuse juhataja

Tartu elanike perekonnanimed Morgensterni ajal

Peeter Müürsepp, PhD, Tallinna Tehnikaülikooli dotsent

Miks Gauss ikkagi ei tulnud Tartusse?

Kaarina Rein, PhD, TÜ raamatukogu teadur

Johann Friedrich Erdmann ja meditsiinitopograafiad Tartu Ülikoolis

16.00 Raamatu „Karl Morgenstern 250. Qui vult, potest“ ja ajakirja „Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi (XLVIII)“ esitlus

Ettekannete teesidega on võimalik tutvuda siin

Konverents toimub eesti keeles ja see kantakse üle videoportaalis UTTV.

Lisateave:

Jaanika Anderson, Tartu Ülikooli muuseumi teadusdirektor, jaanika.anderson@ut.ee, 5344 7404

Malle Ermel, Tartu Ülikooli raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja,  malle.ermel@ut.ee, 737 5744

Varasemate muuseumi korraldatud konverentside kohta on teave leitav siin