Viitamise kord

Tartu Ülikooli muuseumi materjalide kasutamisel palume alati viidata muuseumile.

Eelistatuim nimekuju on: TARTU ÜLIKOOLI MUUSEUM või (kui suurtähti läbivalt kasutada ei ole võimalik): Tartu Ülikooli muuseum. Muuseumi lühend: TÜM.

NB! Museaalidele viitamisel palume igal konkreetsel juhul kooskõlastada viitamise kord: Virge Lell, virge.lell@ut.ee, Tartu Ülikooli muuseumi koguhoidja.