Viitamise kord

Tartu Ülikooli muuseumi materjalide kasutamisel palume alati viidata muuseumile.

Eelistatuim nimekuju on: TARTU ÜLIKOOLI MUUSEUM või (kui suurtähti läbivalt kasutada ei ole võimalik): Tartu Ülikooli muuseum. Muuseumi lühend: TÜM.