Fotokogu

Fotokogu (F) sisaldab TÜ tegevust ja isikuid ning Eesti haridus- ja kultuurilugu kajastavaid materjale. Varasemad neist on Tartu haridus- ja kultuuritegelasele Julius v. Schröderile (1808–1888) kuulunud album Tartu Ülikooli õppejõudude ja üliõpilaste, Tartu haridustegelaste ning Eesti ärkamisaja ja avaliku elu tegelaste portreedega (dateeritud fotod alates 1860. aastatest), üliõpilasorganisatsioonide albumid 19. sajandist (korp! Estonia album (v. Hueck) ning albumid-päevaraamatud fotodega (alates 1863. aastast).

Eelviimasest sajandivahetusest (1896–1901) pärinevad stereonegatiivid klaasil Tartu ja lähiümbruse vaadetega ning Peterburi ja Venemaa äärealade revolutsioonieelsed vaated (botaanik Sukatšovi ning meedik Jaan Ruga kogud). Ülikoolielu 20. sajandi kroonikavõtted kajastuvad fotograaf Elmar Kaldi (1898–1969) ning Tartu Ülikooli kino- ja fotolaboratooriumi (1948–1998, fotograaf Eduard Sakk jt) negatiivide kogudes.

Eesti kontekstis unikaalne ning rahvusvaheliselt oluline on muuseumi teadusfotograafia kogu: Tartu Ülikooli kirurgiakliiniku ja Tartu meditsiinikliiniku patsientide haiguspiltide ülesvõtted (1860–1924) ning antropoloogiateemaline klaasnegatiivide kogu Balti provintsidest pärit meessoost isikute ülesvõtetega 19.–20. sajandi vahetusest.

Digifotode teemadeks on muutused ülikooli hoonestuses (vanad ja uued õppehooned, renoveerimised, sisseseade vahetused), ülikoolielu sündmuste ja muuseumi tegevuste kajastused.