Arhiivkogu

Arhiivkogu (Ar ) sisaldab trükiseid – õpikuid, teadusajaloolisi kirjutisi (monograafiad, üksikuurimused artiklite ja separaatidena), teadusaparatuuri valmistanud firmade tootekatalooge, valikut Tartu Ülikooli 19. sajandi magistri- ja doktoridissertatsioonidest, ülikooliga seotud isikute dokumente ning vähesel määral ka isikuarhiive.

Mahukaim terviklik arhiivdokumentide kollektsioon on ülikooli sisekliiniku haiguslugude arhiiv aastaist 1846–1962.