Kunstikogu

Kunstikogu (AjK) sisaldab 20. sajandi Eesti kunstnike loomingut, mille Tartu Ülikool on saanud kingitustena: maalid (portreed, loodusvaated), graafilised lehed ja joonistused.

Peale selle sisaldab kunstikogu endiste õppejõudude pärandit, ülikooli temaatikat kajastavaid kunstitöid, toomkiriku interjööri alates 1806. aastast ilmestanud antiikskulptuuride ja -büstide kipsist koopiaid, ülikooliainelisi skulptuure, ülikooli õppejõudude ja Eesti kultuuritegelaste eksliibriseid, maailma eri paigus tegutsevate ülikoolide sümboolikaga meeneid, ülikooli olulisemate juubelite järel kujunenud nahkehistöös esemete kogu (auaadressid, külalisraamatud), klaasikunstitöid jpm.