Ajalooline kogu

Ajaloolisesse kogusse (Aj) kuuluvad ülikoolis kasutusel olnud pitsatid, isikute ja sündmuste auks vermitud medalid, ülikooli sümboolikaesemed ning tähtpäevade meened ja kingitused.

Värvikat üliõpilaselu iseloomustavad üliõpilasorganisatsioonide esemed, Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva sümboolikaesemed, üliõpilaste vormiriietuse näidised ja palju muud.

Kogus on ülikooli akadeemiliste kunstiliste kollektiivide (mees- ja naiskoorid, rahvakunstiansambel) ning kolme Balti riigi üliõpilaste ühislaulupidude (Gaudeamus) materjalid, sealhulgas koorijuhi ja helilooja Richard Ritsingu (1903–1994) materjalid.

Õppetöö ilmestamiseks koostatud õppematerjale (õppetahvlid, diapositiivid, slaidid) täiendavad näitlikustamise seadmed (epidiaskoobid).

Kogusse kuuluvad ka Eesti rikkalikum varase fotograafia seadmete kogu (fotokaamerad, fotoateljee sisustus (1920), fotoaparaadid) ning ülikooli hoonete interjööride elemendid: valgustid, sidevahendid, mööbel.