Meditsiini- ja loodusteaduste kogu

Meditsiini- ja loodusteaduste kogu (AjM) sisaldab  sisaldab meditsiinis ja loodusteadustes kasutatud aparaate, seadmeid ning vahendeid: diagnostikaseadmed (röntgen), kirurgiariistade kogu, hambaravikabineti sisustus, ravimite valmistamise seadmed, füsioloogia eksperimentaalriistad, antropoloogia uurimisseadmed ja palju muud.

Kogus leidub üle maailma kogutud materjalide valiku põhjal koostatud õppe- ja teaduskollektsioone (prof Johann v. Erdmanni soetatud farmakoloogiline ravimtaimede kollektsioon (1836), farmaatsiaprofessor Georg Dragendorffi koostatud droogide, kiinapuu koorte, vaikude ja mikroskoobipreparaatide kollektsioonid (1860–80), rikkalikus valikus meditsiini õppevahendeid, loodusteaduslike erialade (botaanika, zooloogia, geograafia) töövahendeid (vee- ja mullastikuproovide võtmise seadmed, droogide kuivatamise ja hoiustamise vahendid), geodeetilisi instrumente (nivelliirid, alidaadid)).