Füüsika-keemia kogu

Füüsika-keemia kogu (AjFK) sisaldab füüsika ja keemia instituutides kasutatud aparatuuri alates esimese füüsikaprofessori Georg Friedrich Parroti soetatud füüsikariistadest, teadus- ja õppekollektsioone, sealhulgas keemiaprofessor (1846–92) Carl Schmidti koostatud anorgaaniliste ainete ja mineraalide kollektsioonid, laboratooriumide sisseseadeid (mikroskoobid, kaalud, põletid, laboratoorne klaas ja portselan, mitmesugused mõõteriistad) ning Tartu Ülikoolis läbi aegade välja töötatud ja valmistatud aparatuuri.