Kutsu Hull Teadlane kooli!

Hull Teadlane on alati väga rõõmus, kui saab oma teadmisi jagada. Hea meelega tuleb ta lastele ka kooli külla.

Hull Teadlane ja tema assistendid rändavad mööda Eestimaa koole, et lastega koos maailma avastada ja põnevaid eksperimente teha.

Koolides läbiviidavad programmid on eelkõige mõeldud I ja II kooliastmele ning kestavad 45 minutit. Programm keskendub neljale suuremale teemale: TEADUS, ILM JA MAA, VESI, LIIKUMINE. Praktiliste tegevustega programmi käigus saadakse vastused näiteks järgmistele küsimustele:

-mis on teadus ja kuidas seda tehakse?

-kuidas kujunevad ilmastikunähtused?

-miks aastaajad vahelduvad?

-kui külm on külm?

-millest koosneb vesi?

-kas auru jõul on võimalik liikuda?

-kuidas liiguvad inimesed ja masinad?

Hullu Teadlase eksperimendiprogrammi kestuseks on 45 minutit ja maksumuseks on 200 . Iga järgneva 45 minuti puhul lisandub hinnale 90 €. Hinnale lisandub ka sõidukulu 0,36 € kilomeetri kohta.

Rohkem infot ja tellimine telefonidel 737 6071, 737 5674 või e-posti teel hull.teadlane@ut.ee