Kutsu Hull Teadlane kooli!

Sel õppeaastal saab kutsuda Hullu Teadlast koos ühe tema kohvriga kooli tundi andma. Valida on kahe kohvri ja teema vahel: maa ja vesi. 45-minutilise koolitunni jooksul tutvustab Hull Teadlane lähemalt valitud kohvri sisu, teeb teemaga seonduvaid katseid ning paneb ka õpilased uurimuslikku ülesannet lahendama. Kes tahavad rohkem teada saada, neid ootab Hull Teadlane oma kabinetti külastama ja teistes koolitundides osalema.

Hind: 4 € õpilase kohta.

Lisandub sõidukulu, mis sõltub Tartu ja sihtkoha vahemaast ning on 0,36 € kilomeetri kohta.

Rohkem infot ja tellimine telefonidel 737 6071, 737 5674 või e-posti teel hull.teadlane@ut.ee