Morgensterni saal

Heida pilk tudengiorganisatsioonide ajaloole ja muuseumihoone minevikule!

Morgensterni saal on pühendatud tsaariaegsele ülikoolile. Eksponeeritud on linnale ja ülikoolile värvi lisanud üliõpilasseltside ja korporatsioonide esemeid ning ülikooli arhitekti J. W. Krause projekteeritud hoonete makette.

Saali põhjalöövis on näha ülikooli raamatukogu omaaegset interjööri.