Töötajad

Tartu Ülikooli muuseum

Mariann Raisma

direktor

737 5675, 522 1702

mariann.raisma@ut.ee

Jaanika Anderson

teadusdirektor

737 5384, 5344 7404

jaanika.anderson@ut.ee

Leelo Kriisa

sekretär

737 6075

leelo.kriisa@ut.ee

 

Kogude osakond

Tiina Vint

peavarahoidja

737 5676

tiina.vint@ut.ee


Virge Lell

koguhoidja

737 5673

virge.lell@ut.ee


Maris Tuuling

koguhoidja

737 6185

maris.tuuling@ut.ee


Lea Leppik

kuraator

737 5672, 526 1236

lea.leppik@ut.ee

Ingrid Sahk

kuraator

737 5384

ingrid.sahk@ut.ee

Kristiina Tiideberg

kuraator

737 5671

kristiina.tiideberg@ut.ee


Leili Kriis

kuraator

737 6186, 521 5738

leili.kriis@ut.ee


Terje Lõbu

kuraator

737 5671, 5198 3132

terje.lobu@ut.ee


Sirje Sisask

kuraator

737 5678

sirje.sisask@ut.ee

Kadri Tinn

kuraator (astronoomia)

kadri.tinn@ut.ee

Kaija-Liisa Koovit

kuraator

kaija-liisa.koovit@ut.ee

Mirjam Remma

kuraator

mirjam.remma@ut.ee

Anu Rae

kuraator

anu.rae@ut.ee


Aile Tammiste

fotokogu spetsialist

737 5673

aile.tammiste@ut.ee

 

Anne Arus

kunstnik-konservaator

737 5332

anne.arus@ut.ee

Kristiina Ribelus

konservaator

kristiina.ribelus@ut.ee

 

Reet Vääri

sisestaja-konsultant (vabatahtlik)

reet.vaari@ut.ee

Jelizaveta Pratkunas

konservaator (vabatahtlik)

Maria Väinsar

konservaator (tööleping ajutiselt peatatud)

737 5332

maria.vainsar@ut.ee

 

Kommunikatsiooniosakond

Kadri Kasterpalu

kommunikatsiooniosakonna

juhataja (lapsehoolduspuhkusel)

737 6074

kadri.kasterpalu@ut.ee

Piret Tamm

kommunikatsiooniosakonna juhataja kt

737 6074

piret.tamm@ut.ee


Janet Laidla

haridusvaldkonna koordinaator

529 6113

janet.laidla@ut.ee

Alex Savolainen

haridusvaldkonna spetsialist

alex.savolainen@ut.ee

Triin Veskimäe

haridusprogrammide kuraator

triin.veskimae@ut.ee

Külli Valk

haridusprogrammide kuraator

737 5384

kulli.valk@ut.ee

Grete-Lilijane Küppas

haridusprogrammide kuraator (füüsika)

grete-lilijane.kuppas@ut.ee

 

Epp Tohver

haridusprogrammide kuraator

epp.tohver@ut.ee

 

Hull Teadlane

teadlane

737 5674

hull.teadlane@ut.ee

Paula Põder

projektijuht

737 5677

paula.poder@ut.ee

Karoliina Kalda

projektijuht

737 6081

karoliina.kalda@ut.ee

Külli Lupkin

muuseumipoe projektijuht

737 6072

kulli.lupkin@ut.ee

Ken Ird

külastusjuht

ken.ird@ut.ee

Marlis Mallo

külastusjuht

marlis.mallo@ut.ee

Marilyn Mägi

külastusjuht


Mirt Kruusmaa

külastusjuht

mirt.kruusmaa@ut.ee


Helle Jaaniste

konsultant

737 6933

helle.jaaniste@ut.ee

Regina Pala

kuraator

regina.pala@ut.ee


Anna Katt

Hullu Teadlase assistent

Ehe Kaldmaa

Hullu Teadlase assistent

Karl Robert Kuum

Hullu Teadlase assistent

Kirke Maria Lepik

Hullu Teadlase assistent


Mari-Liis Madisson

tähetorni administraator

737 6932

mari-liis.madisson@ut.ee

Silvi Roos

muuseumipoe kassapidaja

737 5674

silvi.roos@ut.ee

Urve Põru

administraator-kassapidaja

737 5674

urve.poru@ut.ee

Katrin Avi

kassapidaja

737 5385

katrin.avi@ut.ee


Marge Nelk

administraator

737 6932

marge.nelk@ut.ee

Viive Soome

administraator

737 5674

viive.soome@ut.ee

Ligia Kiin

administraator

737 5674

ligia.kiin@ut.ee