Publikatsioonid

Muuseumi publitseerimistegevus ei ole väga mahukas, kuid pidevalt on alates 1975. aastast ilmunud sariväljaanne „Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi“. Ebaregulaarselt on välja antud üksikuid näitusekatalooge, juubeliraamatuid ja teadust populariseerivaid trükiseid.

Muuseumi publitseerimistegevus keskendub ülikooli- ja teadusajaloole ning muuseumi kogude avamisele.