Teadusprojektid

Muuseumi teadustöö keskendub teadusajaloo ja Tartu Ülikooli ajaloo uurimisele ning muuseumikogu teaduslikule läbitöötamisele.

Muuseum avaldab teadusartiklite kogumikku „Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi“. Kogumik ilmub aastast 1975 (vaata koondsisukorda).

Muuseum korraldab konverentse ja teadusajaloo päevi. Iga aasta detsembri esimesel nädalal toimub muuseumi aastakonverents, mis on pühendatud teadusajaloo ja ülikooli ajaloo teemadele, mida käsitlema kutsutakse ettekandjaid nii kodu- kui ka välismaalt. Muuseumi töötajad on aktiivselt kaasa löönud Balti teadusajaloo konverentsidel, mida peetakse iga kahe aasta tagant vaheldumisi Eestis, Lätis ja Leedus.

Teadusajaloo päevadega tähistatakse tuntud teadlaste sünniaastapäevi, Tartu Ülikooli ja teaduslike avastuste tähtpäevi. Teadusajaloo päevade korraldamisel on muuseum teinud koostööd Tartu Ülikooli teaduskondade, Eesti Ajalooarhiivi, Tartu Ülikooli raamatukogu, Õpetatud Eesti Seltsi, Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Maaülikooli Baeri maja teadusajaloo uurimise keskuse ja mitmete teistega.

Kord kuus toimuvatel populaarteaduslikel teeõhtutel tutvustavad tegevteadlased huvilistele nüüdisaja teaduse intrigeerivaid probleeme ja oma uurimistulemusi.

Muuseumil on koostöösidemed teadusajaloo uurimise keskuste ja muuseumidega Rootsis, Saksamaal, Soomes, Venemaal, Ungaris ja mujal. Osaletakse Euroopa ülikoolimuuseumide koostöövõrgustikus UNIVERSEUM, Rahvusvahelise Muuseumiühingu (ICOM) ülikoolimuuseumide sektsioonis UMAC ja Rahvusvahelise Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Ühenduse teadusinstrumentide komisjonis SIC.