Andmebaasid ja kasutamine

Aastal 2005 tehti Tartu Ülikooli muuseumis algust museaalide arvutipõhise dokumenteerimisega esialgu Kultuuriväärtuste Infosüsteemis KVIS, mille andmed ei olnud kasutatavad Interneti vahendusel. Alates 2012. aasta märtsikuust on muuseumikogu KVIS-i sisestatud museaalide kirjed (ca 35% muuseumikogust) üle kantud Eesti Muuseumide Infosüsteemi MuIS ning muuseumikogu dokumenteerimine jätkub selles infosüsteemis.

2006.–2007. aastal alustati trükiste, käsikirjade ja fotomaterjalide kataloogimist Eesti teadusraamatukogude ühtse elektronkataloogi ESTER vahendusel, kus 2012. aasta alguse seisuga on alakogust „TÜ ajaloo muuseumi raamatukogu“ leitavad ligi 2600 trükise kirjed.

Muuseumikogu digiteerimist alustati 2007. aastal fotokogu ajalooliste, 19. sajandi fotodega, kasutades elektronkataloogi ESTER ja Tartu Ülikooli raamatukogu digitaalsete kogude repositooriumi DSpace. Praegu on andmebaasidest leitavad üle 2300 fotomuseaali. Kokku on praegusel ajal avalikest andmebaasidest leitavad andmed muuseumikogust ligi 40% kohta.

Tartu Ülikooli muuseum pakub ka koopiate tellimise võimalust. Selleks tuleb täita koopiatellimuste vorm. Vaata koopiate tegemise maksumust ka hinnakirjast.