Haridusprogrammid Tartu Ülikooli muuseumis ajaloolises toomkirikus

Tartu Ülikooli muuseumi peamajas Toomemäel on kooliõpilastel võimalus osa võtta mitmetest erinevatest haridusprogrammidest, kus teoreetilised teadmised saavad lisa praktiliste tegevuste käigus. Muuseumis läbiviidavad programmid täiendavad koolis õpitut ja on heaks vahelduseks klassiruumis toimuvatele tundidele.

Põhikooli ja gümnaasiumi erinevatele vanuseastmetele pakume:

·         haridusprogramme

·         Hullu Teadlase koolitunde

·         ekskursioone

Lisaks on võimalik korraldada Hullu Teadlase kabinetis sünnipäevi, osaleda igal laupäeval Hullu Teadlase eksperimendihommikul ning saada uusi teadmisi õppepäevadel ja laagrites.

Muuseumi aastanäitustega lisandub temaatilisi haridusprogramme, mis pakuvad mitmekülgset teemakäsitlust koos näitusekülastusega.

Püsiekspositsiooni ja näitustega on võimalik tutvuda ekskursiooni käigus, kus saadakse ülevaade Tartu Ülikooli ajaloost läbi sajandite või tutvutakse lähemalt huvipakkuva teemaga.

Muuseumi haridustegevusest saavad osa ka üliõpilased – esmakursuslastele korraldatakse õpitava eriala kujunemislugu tutvustavaid ringkäike ekspositsioonis koos fondikülastusega. Museoloogiat ja arhiivindust õppivatele tudengitele on muuseum väärtuslikuks praktikabaasiks.

Haridusprogramme ja ekskursioone saab tellida telefonil 737 5674 või e-posti aadressil muuseum@ut.ee.