HARIDUS

Tartu Ülikooli muuseum ajaloolises toomkirikus, Tartu tähetorn ja Tartu Ülikooli kunstimuuseum pakuvad kooli- ja lasteaiagruppidele mitmekesiseid haridusprogramme, kus teoreetilised teadmised saavad lisa praktiliste tegevuste käigus.

Haridusprogrammid on seotud põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavadega. 

Miks tulla muuseumisse?

Kõik meie programmid põhinevad aktiivõppe meetoditel. Pearõhk on uurimuslikul õppel.

Meie programme iseloomustab:

 • uuenduslikkus ja loomingulisus

 • iseseisev mõtlemine

 • suhtlemine ja koostöö

 • aktiivsus

 • avastamine

Programmides omandavad ja arendavad lapsed järgmisi oskusi:

 • koostöö- ja esinemisoskus

 • aktiivne hoiak ja kasvav huvi ümbritseva suhtes

 • analüüsi- ja järeldamisoskus

 • loovus ning kunsti- ja kultuuripärandi väärtustamine

 • iseseisev küsimuste püstitamine ja esitamine

Programmid toimuvad ainulaadsetes, ajalooliselt tähtsates ja inspireerivates keskkondades:

 • Tartu Ülikooli muuseumis ajaloolises toomkirikus segunevad ühtseks tervikuks keskaeg, Tartu Ülikooli ajalugu, teadus ja tänapäev ning sellel kõigel hoiab silma peal Hull Teadlane.

 • Tartu tähetornis tehtud teadusavastused on muutnud arusaamu maailmaruumist.

 • Tartu Ülikooli kunstimuuseum on ainulaadse interjööriga parim antiikkultuuride õppekeskkond Eestis.

Haridusprogramme saab omavahel kombineerida ning sisustada tervikliku õppepäeva. Meie jaoks on oluline luua õppeainete vahel sildu ja tekitada õpilastes huvi erinevate valdkondade vastu.

Kus oleks veel parem õppida kui Eesti teadusloo ajaloolises südames, Tartu Ülikooli muuseumis?