Haridusprogrammid

Tartu Ülikooli muuseum ajaloolises toomkirikusTartu tähetorn ja Tartu Ülikooli kunstimuuseum pakuvad kooli- ja lasteaiagruppidele mitmekesiseid haridusprogramme, kus teoreetilised teadmised saavad lisa praktiliste tegevuste käigus.

Haridusprogrammid on seotud riiklike ainekavadega ning üles ehitatud nelja kooliastme põhiselt:

Lasteaialastele pakume vahvaid muuseumitunde.

Miks tulla muuseumisse?

Kõik meie programmid põhinevad aktiivõppe meetoditel. Pearõhk on uurimuslikul õppel.

Meie programme iseloomustab:

  • uuenduslikkus ja loomingulisus

  • iseseisev mõtlemine

  • suhtlemine ja koostöö

  • aktiivsus

  • avastamine

Programmides omandavad ja arendavad lapsed järgmisi oskusi:

  • koostöö- ja esinemisoskus

  • aktiivne hoiak ja kasvav huvi ümbritseva suhtes

  • analüüsi- ja järeldamisoskus

  • loovus ning kunsti- ja kultuuripärandi väärtustamine

  • iseseisev küsimuste püstitamine ja esitamine

Programmid toimuvad ainulaadsetes, ajalooliselt tähtsates ja inspireerivates keskkondades:

Haridusprogramme saab omavahel kombineerida ning sisustada tervikliku õppepäeva. Meie jaoks on oluline luua õppeainete vahel sildu ja tekitada õpilastes huvi erinevate valdkondade vastu.

Kus oleks veel parem õppida kui Eesti teadusloo ajaloolises südames, Tartu Ülikooli muuseumis?

Tutvu ka haridusprogrammide praktilise infoga!