Virtuaalne Tartu Ülikooli muuseum

Mis oleks parem kui muuseum tuleb koju või kooli kätte? Mis oleks huvitavam kui võtta ette üks ajalooline retk teaduse või ülikooli ajaloo teemal? Mis võiks olla põnevam kui tutvuda põnevate esemete ja lugudega läbi sajandite?

Järgnevast valikust leiate materjali eneseharimiseks, koolitunni ilmestamiseks kui meeldivalt ajaveetmiseks.

Veebinäitused

Millistest Euroopa maadest tõid 19. ja 20. sajand ülikooli Tartusse õppejõude ja üliõpilasi? Kes on need 16 silmapaistvat eurooplast, kes on kas õppinud või õpetanud Tartu Ülikoolis ning kellel on olnud määrav roll oma maa või Eesti elus või saavutanud tuntuse kogu maailmas teadlasena? Veebinäitusel „Kultuuride kohtumispaik – Tartu“  on võimalik rännata Tartusse tee leidnud ja siit üle Euroopa häid mõtteid laiali viinud inimeste radadel. Näitus on osa muuseumis möödunud aasta novembris avatud Tartu Ülikooli ajaloo uuest püsinäitusest „Minu elu ülikool“.

Tartu Ülikooli muuseum talletab materjale ennekõike Tartu Ülikooli ajaloo ja Eesti teadusloo kohta. Muuseumi hoitav pärand jaguneb teaduskollektsiooniks, astronoomia-matemaatika, füüsika-keemia, meditsiini- ja loodusteaduste, ajalooliseks, kunsti-, arhiiv- ja fotokoguks.  Muuseumikogus on 1.01 2020 seisuga museaalsel arvel kokku 132 362 eset, dokumenti ja fotot. Suurema osaga meie muuseumi kogust on võimalik tutvuda kolme andmebaasi nagu MUIS, Ester ja DSpace vahendusel. Valikuga põneva looga muuseumi kogusse lisandund esemetest alates 2011. aastast on võimalik tutvuda kõige uuemate museaalide veebinäitusel „Tulnukas“.

Virtuaalne fotonäitus „Tõus Araratile 180 aastat hiljem“ räägib loo 19 eestlase raskest teest Ararati mäe tippu, mis võeti ette Tartu Ülikooli geofüüsikaprofessor Johann Friedrich Parrot 1829. aastal toimunud vallutusretke jälgedes.

Näitus „Alkeemiast keemiani. Ajalooline laboriklaas“ tutvustab muuseumi rikkalikest kogudest pärit vanemaid ja ainulaadsemaid klaasist laborianumaid. 

Õppematerjalid ja tegevused E-koolikotis

Tartu Ülikooli muuseum pakub e-õppematerjale inimese- ja loodusõpetuse, sotsiaalainete, ajaloo, füüsika ja astronoomia ning kunstiajaloo valdkonnas erinevatele kooliastmetele ja need on leitavad E-koolikotis.

Mänguline retk „Läbi rahvusülikooli sajandi” Tartu kesklinnas ja Toomemäel kultuurilooliselt olulistes ja kaunites paikades ülikooli teemal.

Tartu Ülikooli ajaloo teemaline õppematerjal muuseumi õuenäituse „Kultuuride kohtumispaik – Tartu“ põhjal.

Õppematerjal 20. sajandi Eesti ajaloo ja ühiskonnaloo teemade kordamiseks muuseumi näituse “Ideaalide Eesti. 100 aastat otsinguid” põhjal.

Ajalookursuse rikkalik lisamaterjal Kreeka rõivamoest antiikajal.

I kooliastme loodusõpetuse tunni praktiliste tegevuste kavandid teemadel aastaajad, raketid, satelliidid ja tähistaeva liikumine.

Huviringides ning loodusõpetuse ja füüsika ainete tundides kasutamiseks mõeldud rikkalikult illustreeritud informatiivne materjal (katsed, meisterdamisjuhised ja töölehed) teemadel päikesesüsteemi väikekehad, galaktikad, valgus I ja II kooliastmele ning spekter III kooliastmele.

Tööraamat gümnasistile või astronoomiahuvilisele III kooliastme õpilasele, mille teemadeks on koordinaadid, tähed, eksoplaneedid, meie Päikesesüsteem ja teleskoobid (taustateave, ülesanded, vastuselehed).

Hullu Teadlase tervise-, metsa- ja veeteemalise teaduskonverentside  ning tähetorni astronoomialoengute salvestised.

Kõk loetletud materjalid on kättesaadavad ühes kataloogis E-koolikotis siin

Muuseumi aastakonverentside salvestised

Milline oli Põhjasõja mõju Tartu Ülikoolis? Mis on akadeemiline pärand ning mis on selle mõte? Milline oli Georg Friedrich Parroti aegne Tartu Ülikool? Kuidas on jõudnud teadusinnovatsioon läbi aegade praktikasse? Millised on olnud  ülikooli õppekeele vahetuse sotsiaal-kultuurilised tagajärjed? Milline on olnud erinevate teadusharude areng eestikeelses ülikoolis viimasel sajal aastal? Kuidas sündis esimene eestikeelne ülikool?

Muuseumi kodulehel leiab lingid muuseumi korraldatud konverentside, eelkõige aastakonverentside salvestistele alates 2011. aastast.

Ainus Eesti teadus- ja ülikoolide ajaloo ajakiri veebis

Milline oli Põhjasõja mõju Tartu Ülikoolis? Mis on akadeemiline pärand ning mis on selle mõte? Kuidas on jõudnud teadusinnovatsioon läbi aegade praktikasse? Millised on olnud  ülikooli õppekeele vahetuse sotsiaal-kultuurilised tagajärjed? Milline on olnud erinevate teadusharude areng eestikeelses ülikoolis viimasel sajal aastal? Kuidas sündis esimene eestikeelne ülikool?

Tartu Ülikooli muuseumi väljaantava Eesti ainsa teadus- ja ülikoolide ajaloo ajakirja „Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi“ viimased 9 numbrit on kättesaadavad kohe lugemiseks muuseumi kodulehel.

Muuseumi meened ülikooli meenete e-poes 

Valikut muuseumi meeneid ja muuseumi poolt välja antud trükiseid on võimalik soetada ülikooli veebipoest shop.ut.ee . Uudistage julgesti lähemalt!

Soovitame kindlasti tutvuda ka virtuaalse Tartu Ülikooli kunstimuuseumi ja Tartu tähetorniga!