UUS! Hullu Teadlase VI teaduskonverents „Ole terve!“

28925 

Ka sel õppeaastal ootab Hull Teadlane kõigi Eesti koolide 1.-3. klassi õpilasi osalema uurimistööde konkursil.

Tänavuse konkursi teemaks on tervis ja selle raames saavad lapsed:

  • mõõta oma liikumisaktiivsust, nt nelja nädala jooksul kõndides läbitud maa ja võrrelda saadud infot rühmaliikmetega;

  • uurida, millised haigused Eesti inimesi sageli ohustavad ning millisel moel ennast kõige tõhusamalt nende eest kaitsta;

  • välja selgitada milliseid toitained on inimesel eluks vajalikud ja millised toidud neid sisaldavad.

Lastel tuleb koguda andmeid, otsida infot, analüüsida tulemusi ja pakkuda välja lahendusi, kuidas populariseerida tervislikku elustiili Eesti elanike seas.

Saadud vaatlus- ja mõõtmistulemused tuleb õpilastel koondada uurimistööks, mille vormi võib valida vastavalt soovile ja võimalustele.

Uurimisprojekti tegevuste ja vaatluste läbiviimiseks tuleb moodustada õpilastest 4-6-liikmelised rühmad, kes 2019/2020 õppeaasta jooksul vabalt valitud 4 nädala jooksul uurimistöö läbi viivad.

Uurimistööde konkursi esimeses pooles toimub videokohtumine Hullu Teadlasega, mille käigus ta vastab kogunenud küsimustele ja jagab näpunäiteid, kuidas uurimistööd läbi viia ja vormistada. Suure osavõtjate arvuga koolidesse tuleb Hull Teadlane aga ise kohale, et lastega kohtuda. Lisaks pakume erinevalt varasematest aastatest osalevate õpilaste juhendajatele toetavaid õppematerjale – näidistunnikavu ideede, eksperimentide kirjelduse ja lisainfoga konverentsi teemal.

Hullu Teadlase uurimistööde konkursile laekunud töid hindab teadlastest ja valdkonnaekspertidest koosnev žürii. Konkursi lõpetab Hullu Teadlase teaduskonverents 2020. aasta mais Tartu Ülikooli muuseumis ajaloolises toomkirikus Toomemäel, kuhu saavad kutse parimate uurimistööde autorid.

Uurimistööde konkursi ajakava:

oktoober 2019  projektis osalevate rühmade registreerimine

detsember 2019 videokohtumine Hullu Teadlasega

jaanuar-veebruar 2020 Hullu Teadlane külastab uurimistööde konkursil osalevaid koole

UUENDATUD! 15. mai 2020 uurimistööde esitamise tähtaeg

UUENDATUD! 3.juuni 2020 Hullu Teadlase VI teaduskonverents “Ole terve!” videosillana

Registreeruda uurimistööde konkursile sai 31. oktoobrini.

Lisateave: hull.teadlane@ut.ee või tel 737 6071

Eelmised konverentsid:

V konverents "Mine metsa!"

IV konverents "H2O, võta kaevust ja joo"

III konverents "Olen tragi, sordin prügi!"

II konverents "Muld kui kuld"

I konverents "Imeline ilm"