Tasuta külastusõigus ja külastuspäevad

Tasuta külastuse õigus:

 • kuni 8-aastased lapsed

 • Tartu Ülikooli üliõpilased

 • Tartu Ülikooli töötajad

 • Eesti muuseumide töötajad

 • Rahvusvahelise Muuseumiühingu (ICOM) liikmekaardi omanikud

 • puudega lapsed (kuni 16-aastane k.a) ja nende saatjad

 • sügava puudega 16-aastane või vanem isik ning tema saatja

 • õpilasgruppi saatev üks õpetaja

 • ekskursioonigruppi saatev üks giid

​Tasuta külastuspäevad:

 • Tartu Ülikooli muuseumi sünnipäev – 19. aprill

 • Rahvusvaheline muuseumipäev – 18. mai

 • Academia Gustaviana avamise aastapäev – 25. oktoober

 • Akadeemilise pärandi päev – 18. november