Tartu Ülikooli saabus Eestiga seotud teadlase Nobeli medali koopia

Tartu Ülikooli kunstimuuseumis on alates kolmapäevast väljas Tartu Ülikooli kasvandiku Wilhelm Ostwaldi Nobeli auhinna medali koopia. Medalit esitlevad Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ning Berliini-Brandenburgi Teaduste Akadeemia president Christoph Markschies.

Tartu Ülikooli kasvandik Wilhelm Ostwald pälvis Nobeli keemiaauhinna 1909. aastal füüsikalise keemia põhjapanevate tööde eest katalüüsi ning keemilise tasakaalu ja reaktsioonikineetika vallas.

Ostwald õppis ja töötas Tartu Ülikoolis aastatel 1872–1881. Pärast lõpueksamite sooritamist töötas ta füüsikainstituudis assistendina professor Arthur von Oettingeni käe all ja seejärel keemialaboratooriumis Carl Schmidti juures. Ostwald ise on öelnud, et ta võlgneb oma teadusalase koolituse eest enim just neile kahele õpetajale.

Medali koopia tellimise Tartu Ülikooli muuseumile algatas Eesti Teaduste Akadeemia, kellel on teaduskoostööleping Berliini-Brandenburgi Teaduste ja Humanitaarteaduste Akadeemiaga.

Eesti Teaduste Akadeemia asepresident akadeemik Arvi Freiberg peab oluliseks medali koopia olemasolu Tartu Ülikooli muuseumis, et innustada andekaid noori teadlasi ja üliõpilasi endale teaduses kõige kõrgemaid sihte seadma.

Medali esitlus toimub Tartu Ülikooli kunstimuuseumis kolmapäeval, 29. septembril kell 13.00. Sellele järgneb Christoph Markschiesi aulaloeng Saksa teaduspoliitikast ja sellest, mida on meil teoloogilt ja teaduspoliitika kujundajalt Adolf von Harnackilt õppida. Markschies on Tartus külas, et tähistada Tartu Ülikooli vilistlase ja hilisema hilisema Berliini Humboldti Ülikooli kirikuloo professori Adolf von Harnacki 170. sünniaastapäeva.

Lisateave:

Jaanika Anderson, Tartu Ülikooli muuseumi teadusdirektor, jaanika.anderson@ut.ee, 5344 7404

Priit Rohtmets, Christoph Markschiesi saatja Tartu Ülikoolis, Tartu Ülikooli kirikuloo kaasprofessor, priit.rohtmets@ut.ee