Tartu Ülikooli muuseumi suur kogumisaktsioon

Seoses rahvusülikooli peatselt saabuva 100. sünnipäevaga algatab Tartu Ülikooli muuseum suure kogumisaktsiooni lähimineviku talletamiseks.

Ehkki muuseum väärtustab ülikooli pika ajaloo igat mälestuskildu, soovime seekord keskenduda just meie lähiminevikule. Kogumisaktsiooni fookuses on viimase 30 aasta jooksul toimunud protsessid ja sündmused nii ülikooli akadeemilises kui mitteakadeemilises elus. Jäädvustamist väärivad pidu- ja argipäevad, ülikooli teadustegevus ja administratiivsed ümberkorraldused, sündmused auditooriumites ja tudengikorterites.

Ootame nii pikemaid meenutusi kui ka lühikesi mälestuskilde viimaste aastakümnete arengutest, fotosid ülikoolielu erinevatest tahkudest, teaduslukku jälje jätnud teadusriistadest teaduskondade logodega mälestusemeteni. 

Valikuna  pakume välja mõned teemavaldkonnad:

  • Uute struktuuriüksuste tekkimine ja kadumine (usuteaduskond, sotsiaalteaduskond, filosoofiateaduskond, „punaste ainete“ kateedrite saatus , ÜLKNÜ jpm)

  • Kontaktide loomine välismaaga (väliskülalised, esimesed välisreisid)

  • Õppetöö sisu ja vormi muutus

  • Muudatused teaduse finantseerimises

  • Ülikooli inimeste roll Eesti taasiseseisvumisprotessis

Lähimineviku erinevate tahkude ja põnevate seikade talletamiseks  on loodud Eesti muuseumide ühine kogumiskeskkond. Ülikooliga seotud lugusid ootame siia: http://rahvalood.ee/lood/ulikoolide-muuseumide-teema/

Kutsume üles kõiki meie ühist mälu rikastama!  
Lisaks on oodatud arvutil, masinkirjas või käsitsi kirjutatud lood, samuti videod, laulud, fotod ja esemed.

Kui leiate, et teie valduses on materjali, mis võiks pakkuda huvi ülikooli ajaloo seisukohast ka teistele, siis võtke meiega ühendust!

Kontakt:
Terje Lõbu, Tartu Ülikooli muuseumi kuraator
E-post: terje.lobu@ut.ee, tel 737 5671.

Valik kogutud materjalist leiab kasutamist Tartu Ülikooli muuseumi näitustel. 

Mari Tarandi konspektid 1960. aastatest


Ave-Marleen Rei konspekt 2000. aastast

Mari Tarandi ja Ave-Marleen Rei konspektid

Tartu Ülikooli üliõpilasele kuulunud särk, mida kanti 1. mail 1987. aastal Tartus toimunud üliõpilaste demonstratsioonil, kus protesteeriti esimest korda avalikult fosforiidimaardla vastu