Tartu Ülikooli muuseumi kolm maja pakuvad uusi võimalusi muukeelsetele külastajatele Eesti ühiskonnaga lõimumiseks

Alates augusti keskpaigast on Tartu Ülikooli muuseumi peamajas, Tartu Ülikooli kunstimuuseumis ja Tartu tähetornis kasutusel nutiseadmed ja muud tehnilised vahendid, mis võimaldavad muuseumimajade muukeelsetel külastajatel saada senisest oluliselt täiuslikuma muuseumielamuse osaliseks.

Koostöös Integratsiooni Sihtasutusega soetati muuseumile 40 tahvelarvutit, 10 audiogiidi, 3 infokioskit ja 2 videoprojektorit, mis kõik leiavad muuseumimajades igapäevast kasutust erinevates tegevusvaldkondades – haridusprogrammid, töötoad, ekspositsiooniga tutvumine - et tuua ülikooli lugu Eestis elavatele muukeelsetele inimestele lähemale.

„Projekti põhieesmärk on  tõsta vähelõimunud püsielanike teadlikkust Eesti ajaloo ja kultuuri erinevatest tahkudest haridusprogrammide, ürituste ja näitustegevuste korraldamise kaudu. Teadusajaloo valdkond on suurepärane võimalus esitada ning tutvustada edukaid integratsioonilugusid ning väärtustada multikultuurset keskkonda. Haridus ja teadmised on väärtused, mis on hinnatud kõikides ühiskondades ning need on teemad, mis kõnetavad ühtviisi erinevate rahvuste esindajaid,” kommenteerib muuseumi direktori kohusetäitja Mairo Rääsk.

Uuendused said võimalikuks tänu Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavale projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist soodustavad tegevused“ alategevusele „Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine“.

Olete oodatud!