Tartu Ülikooli muuseumi integratsiooniprojekt "Kuidas Tartu teadlased on mõjutanud maailma ja kuidas maailm on mõjutanud Tartut"

Septembris ja oktoobris 2016 toimusid Tartu Ülikooli muuseumis 12 haridusprogrammi, mis aitasid kaasa eesti ja vene õppekeelega Tartu linna koolide õpilaste lõimumisele ning tõstsid esile Tartu teaduspärandit, mis on saavutatud just läbi multikultuursuse ja mida on palju mõjutanud vene päritolu teadlased. Õpilasgrupid said programmi käigus külastada nii Tartu Ülikooli muuseumit ajaloolises toomkirikus kui ka Tartu Ülikooli kunstimuuseumit ülikooli peahoones.

Projekt oli suunatud Tartu 3.-4. klasside kooliõpilastele ja kantud soovist aidata positiivsete näidete põhjal kaasa ühise Eesti rahva meie-tunnetuse kasvule. Haridusprogrammi käigus osalesid õpilased erinevates töötubades, kus tehti lähemalt tutvust Nikolai Pirogovi ja kipsiga, Mihhail Tsweti ja kromatograafia meetodiga ning Ludvig Puusepa ja inimese aju ehitusega. Erinevate Tartus elavate kogukondade, eeskätt just suurima kogukonna – venelaste – mõju Tartu kui teaduskeskuse kujunemisloos on võimatu alahinnata. Seetõttu olid valikus teadlased, kelle päritolu, või/ja kujunemine on tihedalt seotud Venemaa, Tartu linna ja Tartu Ülikooliga.

Projekti partneriteks olid Tartu linna vene ja eesti õppekeelega koolid: Tartu Aleksander Puškini Kool, Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Forseliuse Kool, Tartu Katoliku Hariduskeskus, Tartu Erakool, Tartu Kesklinna Kool, Tartu Hansa Kool, Tartu Raatuse Kool, Tartu Kivilinna Kool ja Tartu Kristlik Põhikool. Programmi käigus said vene keelt igapäevase suhtluskeelena kasutavad õpilased praktiseerida eesti keelt ja ennast paremini identifitseerida Tartu ja siinse ajalooga. Eesti õppekeelega õpilastel aitas programmis osalemine saada aimu Tartu kui teaduskeskuse multikultuurilisest aspektist ja kasvatada avatust Eestis elavate vähemusrahvuste suhtes.

Selleaastastes programmides osales kokku 495 õpilast ja 32 õpetajat. Projekti suure huvi ja positiivse tagasiside tõttu on muuseumil plaanis ka järgmisel õppeaastal viia läbi integratsiooniteemalisi programme.

Projekti rahastas Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.