Tartu Ülikooli muuseumi aastakonverents 2017: Realia et naturalia valdkond rahvusülikoolis: „Tartu loodus- ja täppisteadlaste Pühad Graalid enne ja nüüd“.

Loodus- ja täppisteadustel on olnud Tartu Ülikooli arengus eriline roll alates 1960. aastatest ning see kajastub olulisel määral ka tänastes võtmevaldkondades nagu näiteks infotehnoloogia, geenitehnoloogia jpt. Teadustulemused, mis loodus- ja täppisteaduste valdkonnas on saavutatud, on aidanud Tartu Ülikoolil tõusta üha kõrgemale maailma ülikoolide edetabelites.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnaga koostöös korraldatav konverents „Tartu loodus- ja täppisteadlaste Pühad Graalid enne ja nüüd“ keskendub küsimustele, kuidas loodusteadlaste uurimisfookus on aja jooksul teaduse ja ühiskonna arengu tuultes muutunud interdistsiplinaarsemaks ja millised võiks olla valdkonna tulevikuvisioonid.

Ootame kõiki loodusteaduslike distsipliinide ajaloost ja tulevikust huvitatud teadlasi esitama ettekannete teese Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis 6.12.2017 toimuvaks konverentsiks. Teese esitama on oodatud ka kraadiõppurid. Teretulnud on võrdlused naabermaade arengutega. Konverentsile on kavas kaasata 10–12 erinevate loodusteaduslike valdkondade tippspetsialisti Eestist.

Teesid (pikkusega kuni 2000 tm) palume saata aadressil lea.leppik@ut.ee hiljemalt 15. septembriks 2017.

Tartu Ülikooli muuseum on korraldanud kolm konverentsi sarjas, kus on analüüsitud rahvusülikooli arenguid 100 tegevusaasta vältel. Seejuures eriline rõhk on olnud Tartu Ülikooli viimasel 25 tegevusaastal ja üleminekuajal. Konverentside eesmärk on edendada Tartu Ülikooli mineviku ja tuleviku uurimist erinevates valdkondades. Senised tulemused on avaldatud Tartu Ülikooli ajaloo küsimuste sarjas (uuemad numbrid veebis http://ojs.utlib.ee/index.php/TYAK ).