Tartu Ülikooli muuseumi aastakonverents „Tullio Ilometsa 100 aastat“

18. novembril tähistavad Euroopa ülikoolid kümnendat korda akadeemilise pärandi päeva, et tõsta teadlikkust ülikoolide poolt loodud ja loodava pärandi olemusest, mitmekülgsusest ning rollist tänase ja homse põlvkonna jaoks.

Sel puhul korraldas Tartu Ülikooli muuseum aastakonverentsi "Tullio Ilometsa 100 aastat". Konverentsi salvestis on kättesaadav siin.

Suvel täitus 100 aastat keemiku, teadusajaloolase ja muinsuskaitsja Tullio Ilometsa sünnist. Ilomets oli pikaaegne Tartu Ülikooli töötaja, Tartu Ülikooli muuseumi loomise idee algataja, Tartu Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi asutaja ning tänaseni Tartu Ülikooli analüütilise keemia õppetooli all tegutseva kultuuriväärtuste uuringute töögrupi käivitaja.

Konverents mõtestab pärandi mitmekülgsust Tullio Ilometsa elukäigu kaudu, kes on olnud algataja, osaline ja kaasamõtleja paljudes tegevustes, mille piiriks ei ole ühe inimese elu pikkus.

Konverents toimus Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis.

11:00 Rektori avasõnad ja muuseumi tervitus

11:15 Jaak Järv ja Gerda Raidaru. Tullio Ilometsa "jalajälg" Tartus

11:40 Signe Vahur. Analüütilise keemia kultuuriväärtuste uuringute töögrupi arengulugu

12:05 Ründo Mülts. "Paar palvid Eesti ärksamatele poegadele ja tütardele." Koduloo uurimise ja uurija rollist rahva mälu järjepidevuse kandjana

12:30 Jaan Tamm. Tullio Ilomets – igiliikur

12:55-13:30 Lõunapaus 

13:30 Terje Lõbu. Tullio Ilomets – Tartu Ülikooli pärandi talletaja

13:55 Matti Laan. Tullio Ilomets ja AMSi vilistlasklubi

14:20 Malle Ermel. Tullio Ilomets ja TÜ raamatukogu

14:45 Jaak Ilomets. Fotodel ja fotodest

15:15-15:45 Tartu Ülikooli ajaloo küsimuste 49. numbri esitlus

15:45 Tartu Ülikooli muuseumi kolleegipreemia Aasta Tullio väljakuulutamine