Projekt "Õppimine teadusmuuseumis"

Tartu Ülikooli muuseumi projekti "Õppimine teadusmuuseumis" eesmärgiks oli tuua täiskasvanud muuseumikülastaja ja pered lähemale muuseumis pakutavatele interaktiivsetele tegevustele ja innustada vanema generatsiooni külastajaid aktiivselt osa võtma kaasava muuseumi põhimõttel pakutud tegevustest ja töötubadest.

Projekti käigus vaadati üle hetkel Tartu Ülikooli muuseumis täiskasvanutele ja peredele pakutavate programmide metoodika ja ülesehitus. Töötajate õpirände käigus otsiti ideid ja arendati koostööd Portugali erinevate ülikoolimuuseumidega: Lissaboni, Coimbra ja Porto ülikoolide muuseumid. Lissaboni ülikoolis oli õpirändes osalejatel ülesandeks osaleda seminarides koos kolleegidega sealsest asutusest, mis andis võimaluse ühtlasi tutvustada TÜ muuseumi hariduslikke tegevusi ja plaane tulevikuks ning saada kolleegidelt tagasisidet uute suundade ja tegevuste osas. Portugali ülikoolide muuseumide töötajatele tutvustati ühtlasi Eesti kõrgharidussüsteemi, muuseumi kui ülikooli tugistruktuuri rolli selles ning muuseumi kui haridusasutuse eesmärke Eestis.

Projekti tegevuste tulemusena valmis keskaja-teemaline haridusprogramm muuseumi aastanäituse „Toomkiriku hiilgus“ ainetel, millest on kujunenud osa muuseumi püsiprogrammidest ning mis on kohaldatav erinevatele vanuseastmetele. Sihtgruppi kuuluvad nii kooliõpilased, pered kui ka täiskasvanud muuseumikülastajad. Samuti kavandati uueneva TÜ muuseumi õppeklassi teemakeskuste lahendusi muuseumi ekspositsiooni osana.

Portugali ja Eesti kolleegide kohtumise tulemusena arendati riikidevahelist koostööd kultuuri valdkonnas ning arendati edasisi koostöövõimalusi. Tartu Ülikooli muuseumi poolt pakutavate haridustegevuste ring on  laienenud ja veel mitmed projekti käigus sündinud ideed ootavad teostamist, et kasvatada külastajate huvi Eesti teadusmuuseumide vastu.