Peeter Tulviste

Psühholoogiaprofessor, Tartu ülikooli rektor 1993-1998, poliitik ja akadeemik Peeter Tulviste on sündinud 28. oktoobril 1945 Tallinnas.

Tulviste on lõpetanud Tallinna 10. keskkooli 1964. aastal ning Moskva riikliku ülikooli psühholoogia erialal 1969. aastal. 1975. aastal sai ta seal psühholoogiakandidaadi kraadi ning 1987 psühholoogiadoktori kraadi, tema kandidaaditöö teema oli „Tunnetusprotsesside sotsiaal-ajaloolisest arengust“ ning doktoritöö teema „Verbaalse mõtlemise kultuurilis-ajaloolisest determinatsioonist“.

 

Erialane karjäär

Tartu Ülikooli rektorid

Tulviste on olnud Tartu ülikooli loogika ja psühholoogia kateedri õpetaja aastail 1974–1975, vanemõpetaja 1975–1978, dotsent 1978–1988 ja juhataja 1988–1992. Alates 1988. aastast on ta Tartu ülikooli psühholoogia kateedri professor.

Ta oli külalisteadur Clarki ülikoolis 1989. aastal ja külalisprofessor vahemikus 1990-1991 ning aastal 1992 külalisprofessor Hamburgi ülikooli germanistika instituudis Saksamaal.

Tulviste on töötanud Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna korraldajadekaanina aastail 1991–1993, TÜ teadusprorektorina 1992–1993 ja Tartu ülikooli rektorina 1993–1998.

Ta on olnud Eesti teaduste akadeemia asepresident aastail 1994–2004 ning kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülema haridus- ja teadusnõunik 2002–2003.

 

Poliitiline ja ühiskondlik tegevus

TÜ filosoofiateaduskonna renoveeritud õppehoone avamine

Aastal 1980 kirjutas Peeter Tulviste alla 40 kirjale. Ta on Isamaa ja Res Publica Liidu liige alates 1999. aastast. Tulviste oli Tartu linnavolikogu esimees 1999–2001 ning aastatel 2003-2011 riigikogu X ja XI koosseisu liige.

Akadeemiku ja bibliofiilina oli ta raamatusarja „Eesti mälu“ nõustaja. Tulviste on kirjutanud raamatud „Mõtlemise muutumisest ajaloos“ (1984), „Rektoriraamat: artikleid, sõnavõtte, intervjuusid“ (1998) ja „Ülikoolinaljad: tudengid, professorid ja teised“ (2001).

Rektor Peeter Tulviste, autor Jüri Arrak

Ta on ajakirja Akadeemia toimetuskolleegiumi liige ning alates 2008. aastast ka „TEA entsüklopeedia“ akadeemilise kolleegiumi esimees. Ta on ajakirja Journal of Russian and East European Psychology toimetuskolleegiumi liige.

Tulviste oli Eesti teadus- ja arendusnõukogu aseesimees 1994–1998, Eesti Euroopa liikumise president ja juhatuse liige 2000–2002. Tulviste on Euroopa teaduste ja kunstide akadeemia liige alates 1995. aastast, New Yorgi teaduste akadeemia liige alates 1996. aastast ning Venemaa kasvatus- ja sotsiaalteaduste akadeemia liige, Greifswaldi ülikooli nõukogu liige ja Helsingi ülikooli Aleksandri instituudi nõukogu liige alates aastast 1998, Soome kirjanduse seltsi kirjavahetajaliige alates aastast 2002, Eesti rahvusraamatukogu nõukogu esimees alates 2004. aastast, Eesti põllumajandusülikooli kuratooriumi liige ning Kaitseliidu vanematekogu liige alates 2001. aastast.

Ta on Eesti psühholoogide liidu liige alates aastast 1988, Tartu ülikooli ajalookomisjoni liige alates 1998. aastast ja esimees aastail 1998–2005, Eesti kirjanduse seltsi liige alates 1998. aastast ja esimees 1998–2003, teaduse ja kultuuri

Tartu Kevadpäevad 2006

sihtasutuse Domus Dorpatensis nõukogu liige alates 2002. aastast, haridus- ja teadusministeeriumi teaduspoliitika komisjoni liige alates 2004. aastast, kaitseministeeriumi teaduskomisjoni esimees alates 2005. aastast, kaitseväe ühendatud õppeasutuste nõunike kogu liige, Kristjan Jaagu stipendiumikomisjoni liige, Uku Masingu kolleegiumi liige ning Villem Reimani kolleegiumi liige. Ta on Tartu ülikooli kliinikumi Lastefondi nõukogu liige.

Ta on Mustpeade vennaskonna liige ja Eesti Üliõpilaste Seltsi vilistlane.

 

Autasud ja tunnustused

• Rootsi Kuningliku Põhjatähe ordeni I klass, 1995
• Pärnumaa vapimärk, 1997
• Riigivapi IV klassi teenetemärk, 1998 
• Voroneži riikliku ülikooli audoktor, 1998 
• Kaitseliidu Tartu maleva teenetemärk, 1998
• Kaitseliidu Valgeristi III klass, 2002 
• Tartu ülikooli sihtasutuse raefondi preemia, 2005 
• Riigivapi III klassi teenetemärk, 2006 
• Poola meditsiiniakadeemia auprofessor 
• Eesti teadusliku seltsi Rootsis Lõuna-Rootsi osakonna auliige 
• 2015. aastal pälvis ta Tartu linna aukodaniku tiitli

Fotod: Lõpuaktus Tartu Ülikoolis (2014); Tartu Ülikooli rektorid kartseris; Tullio Ilomets ja Peeter Tulviste TÜ filosoofiateaduskonna renoveeritud õppehoone avamisel (2011); Rektor Peeter Tulviste (Jüri Arrak); Peeter Tulviste ja Helmut Piirimäe Tartu Kevadpäevadel 2006; Peeter Tulviste ja Jüri Engelbrecht Kuningas Gustavi galal 2007. 
Autorid: Andres Tennus, Ove Maidla, Tartu Ülikool

Vaata ka galeriid Peeter Tulviste Heade Mõtete pingi avamiselt!

Peeter Tulviste on akadeemik, kes tegeleb kultuuripsühholoogiaga ning uurib inimese mälu ja osa kultuurikogumis (Margus Maidla, KesKus, 2010)

Peeter Tulviste jälgib Vene anekdoodibaromeetrit (Virumaa Teataja, 2007)

Peeter Tulviste loengud raadio Ööylikoolis