PEA ASI: maailm õlgadel

25. aprillist 2014 kuni 30. septembrini 2015 oli Tartu Ülikooli muuseumis avatud meditsiiniteemaline näitus „PEA ASI: maailm õlgadel“. Näitus kutsub süvenema endasse ja mõtisklema selle üle, kuidas me maailma tajume ja kuidas maailm näeb meid.

Pea on ju meie tähtsamaid organeid. Peas asuv aju annab korraldusi kogu kehale. Peas paiknevad meeleorganid, mis varustavad meid vajaliku teabega, et me maailmas hakkama saaksime. Peaga seoses ei saa kõrvale jätta ka meid kõiki ilmestavat (ning mõnd õnnelikumat ka kaunistavat) nägu ega selle miimikat.

Mitte ainult inimestest

Õigupoolest kehtib enamik sellest ka loomariigi kohta. Näitus ei olegi pühendatud üksnes inimesele, vaid tutvustab vaatajale selliseidki peas asuvaid organeid, mida inimesel ei ole, samuti nende organite funktsioone, mida inimene ei tunneta või ei oska ehk kasutada.

Näitusel saab näha haruldasi muuseumi kogudesse kuuluvaid esemeid, näiteks Immanuel Kanti ja Ludwig van Beethoveni koljumulaaži. Samuti on eksponeeritud põnevad ajaloolised õppevahendid ja teadusinstrumendid. Enne arvutiajastut olid need arstitudengitele vältimatuteks abilisteks, et õppida tundma inimese keha ja selle funktsioone. Näitus käsitleb selliseidki teadussuundi, mis nüüdisajal on põhjusega tagaplaanile jäänud, näiteks inimrasside uurimist.

Teemakuud ja satelliitnäitused

Näituse raames toimuvad teemakuud: mai on pühendatud pea kaitsmisele, juuni ilule, juuli pärilikkusele, august ajule, september kõrvadele, oktoober silmadele, november suule ning detsember ninale. Näitusega kaasnevad 1.–9. klassidele suunatud haridusprogrammid, mille käigus uuritakse interaktiivsete tegevuste abil pea sisemust, aju, meeli ja pärilikkust.

Näituselt on igaühel nii mõndagi kasulikku igapäevaelu jaoks kõrva taha panna, sest peaasi on ju pea!

„PEA ASI: maailm õlgadel“ ei jää aga ainult ekspositsioonisaali – näitusega seoses on üles seatud samateemalised näitused ka Tartu Ülikooli Kliinikumi hoonetes (L. Puusepa tn 8, Raja tn 31 ja N. Lunini tn 6).

Meeskond

Näituse kuraator on Tartu Ülikooli meditsiiniajaloo lektor Ken Kalling, projektijuht Terje Lõbu (Tartu Ülikooli muuseum), kujunduse on teinud OÜ Ruumilabor (Andres Labi, Janno Roos) ja graafilise disaini Tuuli Aule.

Näituse valmimist on toetanud Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja Lundbeck Eesti.

Näitus „PEA ASI: maailm õlgadel“ jääb Tartu Ülikooli muuseumis avatuks kuni 2015. aasta sügiseni.