Põhikooli III kooliastme haridusprogrammid

Elukeskkond

Programm keskendub erinevate maailmajagude looduslikele ning geograafilistele eripäradele. Uurime, millised on kohastumused erinevates keskkonnatingimustes hakkamasaamiseks. Räägime, kuidas inimene mõjutab ümbritsevat keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust. Vaatleme, kuidas erinevad elukeskkonnad mõjutavad kultuuride arengut ning linnu elukeskkonnana. Praktilise töö käigus tutvume säästliku tarbimise põhimõtetega ja katsetame võimalusi, kuidas neid igapäevaelus rakendada.

Grupi suurus: kuni 26 inimest

Kestus: 60 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Nähtav ja nähtamatu

Osalejatele tutvustatakse hügieeniõpetuse ajalugu Tartu Ülikoolis ja selgitatakse hügieeni olulisust hea tervise tagamisel. Praktilise tegevuse käigus valmistatakse preparaat ning kasutatakse luupi ja mikroskoopi nähtamatu nähtavaks muutmiseks.

Grupi suurus: kuni 12 inimest

Kestus: 45–50 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Teadusteater keemiast

Programmi käigus tehakse huvitavaid keemiakatseid ning räägitakse elementidest, ainetest ja keemiateaduse seostest teiste loodusteadustega.

Grupi suurus: kuni 26 inimest

Kestus: 30–45 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Mikroskoop

Programmi käigus vaadatakse tagasi mikroskoobi leiutamise aegadesse ning antakse ülevaade mikroskoobi ajaloost. Osalejad tutvuvad mikroskoobi tööpõhimõtte ja ehitusega ning sooritavad praktilisi töid.

Grupi suurus: kuni 12 inimest

Kestus: 45–50 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Kas juurviljadest saab elektrit toota?

Programmis käigus saame teada, mis on jada- ja rööpühendus ning ehitame kartulipatareisid.

Grupi suurus: kuni 26 inimest

Kestus: 60 minutit

Hind: 
3 € inimese kohta

T-särgi kromatograafia

Programmis teeme erinevate ainete eraldamise abil t-särgile vahvaid kujundeid. Vajaliku särgi saavad osalejad osta muuseumist (2,50€) või ise kaasa võtta (särk peaks olema puhas, 100% puuvillane, soovitatavalt valge/hele).

Grupi suurus: kuni 20 inimest

Kestus: 90 minutit

Hind: 3 € inimese kohta + enda T-särk või muuseumi T-särk 2,50€

Eesti kultuurilugu

Kas Tartu Ülikoolist on võrsunud Nobeli preemia laureaat? Mis aastal hakati Tartu Ülikoolis õpetama eesti keeles? Millises Eesti linnas asub Riigikohus? Millal said naised õiguse ülikoolis õppida? Kes olid Eesti esimese looduskaitseseaduse algatajad ja väljatöötajad? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastused kaasahaaravate küsimustega põrandamängus „Eesti kultuurilugu”. Põrandamäng, mille küsimused on koostatud neljale vanusegrupile, aitab meeleolukas vormis omandada teadmisi Eesti teadus- ja kultuuriloost.

Grupi suurus: kuni 32 inimest

Kestus: 60–90 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Lisainfo ja broneerimine telefonil 737 5674 või e-posti teel muuseum@ut.ee