Põhikooli I kooliastme haridusprogrammid

Ise tehtud, hästi tehtud

Programmi käigus valmistab iga osaleja ise paberilehe juba kord kasutusel olnud paberist, nõndanimetatud vanapaberist. Paberi valmistamise tegevus aitab kaasa loodust säästva eluviisi võimaluste mõistmisele ja selle tähtsustamisele.

Grupi suurus: kuni 12 inimest

Kestus: 90–120 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Meeletud meeled

Miks kassil silmad pimedas hiilgavad? Miks kõrv lukku läheb? Kas suitsuandur töötab nagu silm või nagu nina? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsitakse vastuseid interaktiivses haridusprogrammis “Meeletud meeled”. Programm keskendub inimeste ja teiste elusorganismide meeltele kui vahenditele väliskeskkonnaga suhtlemisel. Tutvutakse peaga seotud meeleorganite ja nende funktsioonidega ning testitakse, kuidas töötavad meie meeled. Lisaks saadakse teada, kuidas kaitsta oma meeleorganeid. Programm on üles ehitatud vastavalt põhikooli I ja III kooliastme loodusõpetuse ja bioloogia tundide teemadele: inimese meeled ja avastamine, inimese elundkonnad (kuidas toimub infovahetus väliskeskkonnaga).

Grupi suurus: kuni 26 inimest

Kestus: 60 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Eesti kultuurilugu

Kas Tartu Ülikoolist on võrsunud Nobeli preemia laureaat? Mis aastal hakati Tartu Ülikoolis õpetama eesti keeles? Millises Eesti linnas asub Riigikohus? Millal said naised õiguse ülikoolis õppida? Kes olid Eesti esimese looduskaitseseaduse algatajad ja väljatöötajad? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastused kaasahaaravate küsimustega põrandamängus "Eesti kultuurilugu". Põrandamäng, mille küsimused on koostatud neljale vanusegrupile, aitab meeleolukas vormis omandada teadmisi Eesti teadus- ja kultuuriloost.

Grupi suurus: kuni 32 inimest

Kestus: 60–90 minutit

Hind: 3 € inimese kohta

Lisainfo ja broneerimine telefonil 737 5674 või e-posti teel muuseum@ut.ee