Näituse "Maailma mõõtmine" publikuprogramm

Näitusega „Maailma mõõtmine“ kaasneb mitmekesine publikuprogramm, mis on suunatud nii koolidele kui muuseumi tavapärastele külastajatele.

Ideekohvri üritustesarja eesmärgiks on avardada „Maailma mõõtmise“ näituse peateemat eriliste teemapüstituste ja rakursside kaudu. Ideekohvris käsitletakse maailmas rändamise teemat nii seljakotituristi kui palveränduri prisma kaudu. Lisaks tõstatatakse rahvaste enesemääramise küsimused ning põhjarahvaste aktuaalsed probleemid.

2016. aasta sügis-talvel toimuvad Ideekohvris järgmised arutelud Maailma mõõtmise näitusekeskkonnas :

15. september 18.00 Helleka Koppel „Maailma mõõtmine: seljakotiränduri pilgu läbi“ (modereerib muuseumi koordinaator Kerttu Palginõmm)

13. oktoober 18.00 Martti Kalda „Maailma mõõtmine: palveränduri pilgu läbi“ (modereerib näituse „Maailma mõõtmine“ kuraator Karoliina Kalda)

17. november 18.00  Eiki Berg „Maailma mõõtmine: rahvaste piirid“ (modereerib näituse „Maailma mõõtmine“ kuraator Mairo Rääsk)

8. detsember 18.00 Laur Vallikivi ja Liivo Niglas „Maailma mõõtmine: Siberi rahvaste minevik ja tänapäev“ (modereerib näituse „Maailma mõõtmine“ kuraator Terje Lõbu)

„Minu Eesti läbi „mugavuspagulaste“ silmade“ on suunatud Tartu gümnasistidele

Tartu Ülikooli muuseumi programm keskendub peamiselt rände käigus Eestist lahkunud või hiljem naasnud noortele, kelle panus kodumaa kultuuriellu on olnud märkimisväärne. Soovime programmi abil hoida alal välismaal õppivate ja töötavate ning rahvusvahelise kogemusega noorte potentsiaali kodumaa tuleviku kujundamisel, seda nii otsesel või kaudsel moel. Lisaks soovime selle kaudu pakkuda  lisaperspektiivi näitusel kajastatud maailma avardumise teemale. 

2016. aasta sügis-talvel toimuvad järgmised kohtumised:

13. september kell 12.00 „Minu Eesti läbi „mugavuspagulaste“ silmade. Hiina fookus“

(Üritus toimub Tartu tudengipäevade raames)

Koht: muuseumi valge saal

Esinejad:

Tauno Tõhk (Vabariigi valitsuse meedianõunik) (otseühenduses Hiinast)

Urmas Pappel (TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi doktorant ja Hiina poliitika õppejõud )(otseühenduses Hiinast)

Martin Pärn (töötanud õpetajana Sichuani provintsis Songhua külakoolis ja Neijiaangi keskkoolis)

Programmi eesmärk on suunata gümnasiste mõtestama erinevusi riiklike süsteemide vahel.

Kõikidel esinejatel on lisaks laiemale rahvusvahelise kogemusele  vahetu Hiina Rahvavabariigis õppimise kogemus. Kohtumisel avavad nad  Eesti ja Hiina ühiskonnakorralduse ja poliitika erinevusi koos tagamaade ja piiridega.

21. oktoober kell 12.00 „Minu Eesti läbi „mugavuspagulaste“ silmade. Ida-Euroopa fookus.

Koht: muuseumi valge saal

Esineja: Marko Uibu (Kesk-Euroopa Ülikooli magister, Tartu Ülikooli religiooniuuringute doktorant; kommunikatsiooniuuringute lektor)

Programmi idee on kutsuda gümnasiste üles avardama oma maailma võõrsil õppimise kogemuse kaudu. Kesk-Euroopa ülikool Budapestis on olnud pikka aega paljude oluliste Eesti teadlaste ja õppejõudude taimelava. Paneelis mõtestatakse Ida-Euroopas õppimise kogemust ning selle rakendusvõimalusi Eesti kohalikus kultuuri- ja teaduselus.

24. november kell 12.00 „Minu Eesti läbi „mugavuspagulaste“ silmade. Inglismaa fookus“.

Koht: muuseumi valge saal

Mart Kuldkepp (London University College, tänapäeva Skandinaavia ajaloo lektor)

Programmi idee on kutsuda gümnasiste üles avardama oma maailma võõrsil õppimise kogemuse kaudu. Paneelis mõtestakse Londoni ülikoolis viibimise kogemust ja selle potentsiaali isikliku silmaringi avardamisel ning rakendamisel ühiskonna teenistusse.

5. detsember kl 16.00. „Minu Eesti läbi „mugavuspagulaste“ silmade. Ameerika fookus“

Koht: muuseumi valge saal

Esineja: Kristo Nurmis (Stanfordi Ülikooli ajaloo doktorant ja õppejõud)

Programmi eesmärk on  innustada  gümnasiste  välismaal õppima ja töötama ning rikastama saadud kogemuste ja oma isikliku panusega Eesti ühiskonda. Kohtumisel käsitletakse USAs õppimise ja töötamise kogemust ning selle rakendamisvõimalusi valitud erialal.