Näitus "Vaim" triloogiast „Teatepulk Kütiorust Kadriorgu. Vägi. Vaim. Võim“

Avatud Tartu Ülikooli muuseumi ajutiste näituste saalis alates 19. märtsist 2022.

Näitus „Vaim“ on näitusetriloogias „Teatepulk Kütiorust Kadriorgu. Vägi. Vaim. Võim“ teine osa. Esimene osa „Vägi“ toimus Vana-Võromaa Kultuurikojas 2021. aasta kevadsuvel ja kolmas osa „Võim“ toimub Kadrioru pargis 2023. aasta sügisel.

„Teatepulga“ projekti teises peatuspunktis Tartu ülikooli muuseumis ja Tartu Jaani kirikus mõtisklevad kuraatorid Reet Varblane ja Marje Taska vaimu ja vaimsuse võimalike tähenduste üle. Tartus ei pääse mööda akadeemilisusega seotust, iseäranis kui mõelda näitusepaiga – endise toomkiriku varemetes asuva ülikooli muuseumi peale, aga ka Tartust kui kultuurikeskusest.

Tartu vaim, kas siis fenomeni või isikuna on midagi, mida on ikka püütud sõnastada, kuid mis on jäänudki sõnastamatuks. Vaimu võib mõista aga märksa laiemalt nagu näiteks psüühilisena, mis on vastandatud kehale, või vaimulaadina või ajajärku ja paikkonda iseloomustava mõtteviisi, tõekspidamiste, meelsusena. Vaimsusega võib minna veelgi kaugemale ja käsitleda seda kõrgemana inimesest, nimetagem seda siis igavikuks, jumalikuks armastuseks või kosmiliseks inspiratsiooniks.

Näitusetriloogia „Teatepulk Kütiorust Kadriorgu. Vägi. Vaim. Võim“ eesmärk on ühendada võim vaimu abil väega ja leida ka võimukoldes väepaik.

Osalevad kunstnikud Riho Kall, Kiwa, Aime Kuulbusch, Toomas Kuusing, Eva Labotkin, Roomet Jakapi ja Tanel Rander, Mare Mikoff, Linda Nurk (Rootsi), Marja-Liisa Plats, Paul Rodgers, Matthias Sildnik, Uno Svensson (Rootsi), Andres Tali, Varvara ja Mar, Mare Vint, Jevgeni Zolotko.

Nii nagu Võrus, nii ka Tartus juhatab näituse sisse kunstnik, kes on nii teema kui ka paiga mõttes võtmetegija. Tartus on selleks Ülo Sooster.

Kuraatorid: Reet Varblane, Marje Taska

Näituse kujundaja on Villu Plink.