"Muutuste sajand Eesti meditsiinis"

Konverentsi kava

I osa: 9.15-11.15

Tervitused
Lembit Allikmets. Arstiteaduskond Eesti riigi taasiseseisvumise protsessis
Avo-Valdur Mikelsaar. Geneetika areng meditsiinis viimase poole sajandi jooksul
Heidi-Ingrid Maaroos, Ruth Kalda, Rein Kermes, Margus Lember. Peremeditsiin Eesti tervishoiukorralduses
Heidi-Ingrid Maaroos, Marika Mikelsaar, Ants Peetsalu, Marje Oona, Tamara Vorobjova. Helicobacter pylori avastamine
11.15-12.00 kohvipaus ja näituse tutvustus

II osa: 12.00-13.40

Väino Sinisalu, Kuidas teaduse ja tehnoloogia areng meditsiinis mõjutab arsti-patsiendi suhteid
Agu Tamm. Laborimeditsiini kui arstliku eriala arenduslugu
Mai Rosenberg. Neeruasendusravi areng möödunud sajandil
Arne-Lembit Kööp. Luumurdude esmaabi terminoloogiast vanemas Eesti kirjavaras
13.40-15.00 lõuna (omal käel)

III osa: 15.00-17.00

Ken Kalling. Muutused halvemuse poole. Stalinlikud pseudoteadused arstiteaduskonnas
Mare Saag, Rita Nõmmela,  Olev Salum,  Silvia Russak. Tartu Ülikool ja Eesti hambaarstiteaduse areng
Toivo Hinrikus, Ain Raal. Farmaatsia instituudi osa Eesti arstiteadlaste harimisel ja koostöös nendega
Paula Põder. Albert Valdese doktoritöö ja tema panus eestikeelsete meditsiinioskussõnade väljatöötamisel
Kaija-Liisa Koovit. Mälestuste "pillerkaar": suulise ajaloo tähendusest meditsiiniloos

Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi nr 44 esitlus