Lendutõus X

2. novembrist 30. detsembrini on Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis avatud näitus "Lendutõus X", mis tutvustab külastajatele 2016. aasta kevadel Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala lõpetanud 10. lennu lõputöödena valminud tekstiiliteoseid.

Rahvusliku tekstiili lõputööd koosnevad enamasti kahest osast: kirjalikust etnograafilisel ainesel põhinevast uurimusest ja käsitööna valmivast praktilisest osast, mis võib olla rahvakunstist inspireeritud autorilooming, tooteseeria või käelisele oskusele väljakutset esitav rekonstruktsioon mõnele Eesti muuseumile. Loovpraktilised lõputööd toetuvad tihtipeale Eesti Rahva Muuseumi suurele esemekogule ja arhiividele, kuid ka väikemuuseumide materjalid aitavad töid oluliselt rikastada.

Rahvusliku käsitöö osakond näeb Eesti rahvakunsti kui elavat, arenevat ja ühiskonna muutustega kohanevat kultuuriosa ning soovivad selle avaraid kasutamisvõimalusi tutvustada ka laiemale publikule. Kohalikku etnograafilist ainest ning naturaalseid ja kvaliteetseid materjale kasutades väärtustavad nad visuaalset ja käelist kultuuripärandit ning ümbruskonnast hoolivat mõtteviisi.

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonda kuuluv rahvusliku tekstiili eriala on tänaseks tegutsenud 22 aastat. Erialal õpib 2016. aasta juuni seisuga ligi 50 üliõpilast. Uusi üliõpilasi võetakse vastu igal paarisaastal. Lisaks päevaõppele on võimalik õppida ka kaugõppevormis ehk avatud ülikoolis, mille õpiaeg ja maht on samad – neli aastat ja 240 euroopa ainepunkti.

Näitust korraldab TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond ja toetab Eesti Kultuurkapital. Näituse korralduses lõid kaasa:

Kristi Jõeste, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili õppekava programmijuht ja lektor
Christi Kütt, rahvusliku tekstiili lektor
Inna Raud, rahvusliku tekstiili lektor
Katri Smitt, üldkompositsiooni lektor
Riina Tomberg, rahvusliku tekstiili lektor