Kaalud ja mõõdud

Tartu ülikooli ajaloo muuseumis oli 1998. a. oktoobrist kuni novembri lõpuni avatud näitus "Kaalud ja mōōdud". Eksponeeritud oli valik muuseumi kogudes olevaid raskus- ja pikkusmōōte, kuiv- ja vedelainete ōōnesmōōte.

Näituse ettevalmistamiseks oli vajalik uurida lähemalt kaalu- ja mōōdusüsteemide ajaloolist arengut. Järgnevas artiklis antakse pōgus ülevaade erinevaist kaalu- ja mōōdusüsteemidest.

Ülevaate koostamisel on kasutatud raamatuid:
Eesti rahva ajalugu, Tartu 1932; Eesti majandusajalugu, Tartu 1937; Müntide ja mōōtude areng Eestis, Tartu 1937; Merō I metritsheskaja sistema, 1953; teatmik "Juhend kroonikapidajale", Tallinn 1971; ajakiri "Horisont" nr. 7, 1982; Tallinna Linnamuuseumi aastaraamat, Tallinn 1993.

I Antiikrahvaste kaalu ja mõõdusüsteemid

II Vanad vene kaalu- ja mõõduühikud

III Kaalu- ja mõõduühikud Eesti- ja Liivimaal

Kasutatud kirjandus

Kasulikud viited

1. Artiklis "Ühtsed rahvusvahelised mõõtühikud" antakse lühike ülevaade rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) ajaloost.

2. Artiklis "Kaalud" antakse mitmete mõistete seletused ja SI põhiühikute definitsioonid.

3. Mõõtühikute konverteri võib leida aadressil: http://www.kalkulaator.ee/?lang=1&page=12

4. Inimese kehamassiindeksi kalkulaator: http://www.kalkulaator.ee/?lang=1&page=24

Vanade mõõtude illustratsioonid

Koostas: Toomas Pung