Johan Kõpp

Usuteadlane ja Tartu ülikooli rektor

9.11.1874, Holdre vald - 21.10.1970, Stockholm

Kõpp alustas kooliteed Valga koolides, jätkates seda Hugo Treffneri gümnaasiumis Tartus. 1896. aastal sai temast Tartu ülikooli tudeng. 1906. aastal lõpetas ta usuteaduskonna, misjärel töötas õpetajana Pärnus ning seejärel kirikuõpetajana Palamusel ja Laiusel.

Kõpu akadeemiline karjäär algas 1916. aastal, mil ta valiti Tartu ülikooli usuteaduskonna erakorraliseks professoriks. Eestikeelse ülikooli loomise järel sai temast praktilise usuteaduse professor ja dekaan. Aastail 1923–28 täitis Kõpp ülikooli õppeprorektori ülesandeid ja 1928–37 oli rektor. Pärast rektoriametit täitis Kõpp mitmeid kirikuga seotud ametikohti, millest olulisim oli Eesti Evangeeliumi Luteri Usu piiskopi ja alates 1957. aastast peapiiskopi amet eksiilis aastail 1944–64.

Kõpu elus oli oluline koht seltsitegevusel Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmena ja Eesti Abi Keskuse esimehena Rootsis. Ta lõi aktiivselt kaasa nii Eesti Kirjanduse Seltsis, Õpetatud Eesti Seltsis, Eesti Rahva Muuseumi hoolekogus, Akadeemilises Ajaloo Seltsis kui ka paljudes teistes Eesti kultuurielu koondavates ühendustes.

Johan Kõpu panus Tartu ülikooli ja Eesti kirikuelu edendamisse ning eestlaste ühendamisse paguluses on lugupidamist äratavalt suur.

Tunnustused

Läti ülikooli audoktor (1929)

Prantsuse Teadusliku Instituudi auliige (1929)

Szegedi ülikooli audoktor (1932)

Eesti Kirjanduse Seltsi auliige (1932)

Akadeemilise Ajaloo Seltsi auliige (1934)

Tartu ülikooli audoktor (1934)

Õpetatud Eesti Seltsi auliige (1938)

Debreceni ülikooli auprofessor (1938)

Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi auliige (1939)