Ideaalide Eesti. Sada aastat otsinguid

IDEAALIDE EESTI. SADA AASTAT OTINGUID

17.05.2019-29.11.2020

Tartu Ülikooli muuseumi aastanäitusel vaadeldakse 1920. aastatest saati toimunud sündmusi, mis on mõjutanud Eesti riiki ja ülikooli. Näitusel tõstetakse rahvusülikooli kaudu esile meie rahvusliku mõtte arengulugu ja selle ideaalid Eesti vastuoluliste ning murranguliste sündmuste kontekstis, vaadeldes muu hulgas ka ebaõnnestumisi ja pettumusi.

Rahvusülikooli asutamisega kaasnenud mõju Eesti riigi ja ühiskonna käekäigule on olnud ja on ka tänapäeval palju suurem ja sügavam, kui esmapilgul näib. Eesti riigi ja ühiskonna areng on viimase sajandi jooksul olnud alati võrdelises seoses meie rahvusülikooli käekäiguga. Keeruline ja vastuolusid täis sajand suunas ja sundis oma katkestuste ja uute algustega eesti ülikooli ühtejärge uute ideaalide otsingule. Paljud neist polnud määratud kunagi täituma, kuid ometi on neil ideaalidel tajutav mõju ka tänapäeval.

Iga kümnendi peateema – olgu see näiteks naisküsimus, vaba mõte, sallivus, ühiskondlik ootus ülikoolile või massiülikool – on näitusel avatud eri tasanditel konkreetsete nähtuste, sündmuste või isikute kaudu. Sündmusi vaadeldakse mitmekesises eri tasandite ja seoste kontekstis, sealhulgas vastandumise ja vastuolude kaudu. Ülikooli ja Eesti seisukohast olulistele ning ehk ka ebamugavatele küsimustele otsitakse vastuseid intrigeerivate teemapüstituste kaudu, mille eesmärk on algatada diskussiooni ja kutsuda kaasa mõtlema.

TÜ muuseumi aastanäitus kuulub juubeliaastate „Rahvusülikool 100“ ja „Eesti Vabariik 100“ kavva.

Vaata videot näituse avamisest siin (autor Mari Eesmaa)

Näituse meeskond

Projektijuht: Mairo Rääsk

Kuraatorid: Mairo Rääsk, Mariliis Hämäläinen

Kunstnik: Evelin Urm

Näituse tunnusfoto: Gabriela Liivamägi

Näituse meistrid: Tanel Nõmmik, Marko Nõmmik, Martin Rattus, Sirje Rump

Keeletoimetaja: Marika Kullamaa

Tõlked: OÜ Scriba (inglise keel), Oksana Palikova (vene keel)

Näituse meeskond: Külli Lupkin, Virge Lell, Maris Tuuling, Aile Tammiste, Karoliina Kalda, Paula Põder, Piret Tamm

Näituse erilahendused:

- audio- ja videoprogrammid: Alar Suija,  OÜ Zed, TÜ multimeedia talitus,

- seinamaal, joonistused ja nukud: Marcus Arula ja Ingrid Tammela

- virtuaalreaalsus, animatsioonid: OÜ BlueRay

Näituse teostus: Ruut Disain OÜ

Haridusprogrammid: Tiiu Kreegipuu

Publikuprogrammid: Külli Lupkin, Paula Põder

Täname: Heldin Allik, Ken Arula, Olga Einasto, Malle Ermel, Maila Jürgenson, Kalev Kaarna, Maire Kaarna, Joonas Kirsipuu, Jüri Kosenkranius, Edgar Krull, Ahto Külvet, Liisi Lembinen, Djuddah Leijen, Äli Leijen, Külli Lupkin, Krista Mõts, Ahto Nikkinen, Marko Nõmmik, Kerttu Palginõmm, Oksana Palikova, Erkki Peetsalu, Toomas Petersell, Ain Raal, Pille Taba, Risto Sarv, Janno Visnap, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Rahvusarhiiv, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond, Riigikantselei, Põlva Tarbijate Ühistu,  TÜ instituudid, TÜ multimeedia talitus, TÜ raamatukogu, Tartu Uus Teater

Näitusel on kasutatud Eesti Kirjandusmuuseumi, Eesti Rahvusarhiivi, Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Tartu Ülikooli multimeedia talituse, Tartu Ülikooli muuseumi, Tartu Ülikooli raamatukogu kogudest ja erakogudest pärit materjale.