Hullu Teadlase VIII teaduskonverents "Helisev müra"

Ka sel õppeaastal ootab Hull Teadlane kõigi Eesti koolide 1.-3. klassi õpilasi osalema uurimistööde konkursil.

Tänavuse konkursi teemaks on heli ja selle raames saavad lapsed:

  • salvestada erinevaid helisid, järjestada neid koos meeldivuse alusel ning analüüsida saadud tulemusi;

  • mõõta eri kohtades heli valjust (nt kodus, koolis, linnas, metsas) ja uurida, kuidas mõjub inimestele pidev helitaust;

  • leida, kui kaugel peab olema helitekitaja, et heli jõudmiseks kuuljani kuluks 1 sekund;

  • pakkuda välja lahendusi, kuidas vähendada inimeste mürajälge ja kuidas kaitsta enda ja teiste kuulmist.

Saadud vaatlus- ja mõõtmistulemused tuleb õpilastel koondada uurimistööks, mille vormi võib valida vastavalt soovile ja võimalustele.

Uurimisprojekti tegevuste ja vaatluste läbiviimiseks tuleb moodustada õpilastest 4-6-liikmelised rühmad, kes 2021/2022 õppeaasta jooksul vabalt valitud 4 nädala jooksul uurimistöö läbi viivad.

Uurimistööde konkursi raames toimub videokohtumine Hullu Teadlasega, kes vastab talle saadetud küsimustele ning jagab näpunäiteid, kuidas uurimistööd läbi viia ja vormistada. Aktiivsema osavõtuga koolidesse tuleb Hull Teadlane võimalusel ise kohale.

Lisaks pakume pakume osalevate õpilaste juhendajatele lisamaterjalidena näidistunnikavu soovituste ja eksperimentide kirjeldusega konverentsi teemal.

Uurimistööde konkursi ajakava

  • Registreerumine konkursile: oktoober 2021

  • Videokohtumine Hullu Teadlasega: detsember 2021–jaanuar 2022

  • Uurimistööde esitamise tähtaeg: 14. aprill 2022

  • Konverents, kus esitletakse parimaid töid ja tunnustatakse nende autoreid: 16. mai 2022

Lisateave: hull.teadlane@ut.ee või tel 737 6071 

 

 

Eelmised konverentsid:

VII konverents "Säästa särtsu!"

VI konverents "Ole terve!"

V konverents "Mine metsa!"

IV konverents "H2O, võta kaevust ja joo"

III konverents "Olen tragi, sordin prügi!"

II konverents "Muld kui kuld"

I konverents "Imeline ilm"