Hullu Teadlase VII teaduskonverents "Säästa särtsu!"

Hullu Teadlase VII teaduskonverentsi "Säästa särtsu!" reklaamvideo

Ka sel õppeaastal ootab Hull Teadlane kõigi Eesti koolide 1.-3. klassi õpilasi osalema uurimistööde konkursil.

Tänavuse konkursi teemaks on elekter ja selle raames saavad lapsed:

  • uurida, kust saab elektrienergia alguse, kuidas jõuab elekter koju ja milliseid loodushoidlikke lahendusi elektri tootmiseks olemas on

  • mõõta kahe nädala jooksul kodus kasutatud elektri hulka nii tavapärase tarbimise juures kui ka säästva tarbimise põhimõtteid järgides

  • analüüsida mõõtmiste tulemusi ja pakkuda lahendusi, kuidas ärgitada Eesti elanikke elektrienergiat rohkem säästma.

Saadud vaatlus- ja mõõtmistulemused tuleb õpilastel koondada uurimistööks, mille vormi võib valida vastavalt soovile ja võimalustele.

Uurimisprojekti tegevuste ja vaatluste läbiviimiseks tuleb moodustada õpilastest 4-6-liikmelised rühmad, kes 2020/2021 õppeaasta jooksul vabalt valitud 4 nädala jooksul uurimistöö läbi viivad.

Uurimistööde konkursi esimeses pooles toimub videokohtumine Hullu Teadlasega, mille käigus ta vastab kogunenud küsimustele ja jagab näpunäiteid, kuidas uurimistööd läbi viia ja vormistada. Aktiivsema osavõtuga koolidesse tuleb Hull Teadlane võimalusel ise kohale, et lastega kohtuda.  Juba teist aastat pakume osalevate õpilaste juhendajatele toetavaid õppematerjale – näidistunnikavu soovituste ja eksperimentide kirjeldusega konverentsi teemal.

Hullu Teadlase uurimistööde konkursile laekunud töid hindab teadlastest ja valdkonnaekspertidest koosnev žürii. Konkursi lõpetab Hullu Teadlase teaduskonverents 2021. aasta mais Tartu Ülikooli muuseumis ajaloolises toomkirikus Toomemäel, kuhu saavad kutse parimate uurimistööde autorid.

Uurimistööde konkursi ajakava

  • registreerumine konkursile sept. - okt. 2020

    Registreeruda konkursile saab kuni 31. oktoobrini SIIN

  • kohtumine Hullu Teadlasega dets. 2020

  • uurimistööde esitamise tähtaeg 9. apr. 2021

  • konverents, kus esitletakse parimaid töid ja tunnustatakse nende autoreid 7. mail 2021

Lisateave: hull.teadlane@ut.ee või tel 737 6071

Projekti toetavad: 

Eelmised konverentsid:

VI konverents "Ole terve!"

V konverents "Mine metsa!"

IV konverents "H2O, võta kaevust ja joo"

III konverents "Olen tragi, sordin prügi!"

II konverents "Muld kui kuld"

I konverents "Imeline ilm"