Hullu Teadlase teaduskonverents pälvis riikliku tunnustuse teaduse populariseerimise eest

Foto: Leemet Samel

Reedel, 13. novembril kuulutas Eesti Teadusagentuur välja 2020. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad. Tartu Ülikooli muuseumi korraldatud Hullu Teadlase konverents pälvis teise preemia tehnoloogiat populariseerivate tegevuste ja tegevussarjade kategoorias.

„Hullu Teadlase konverents on oluline ettevõtmine nii laste, õpetajate, muuseumi kui ka ülikooli jaoks. Ühelt poolt on see lastele esimene samm teaduse poole ja võib-olla ka esimene tutvus ülikooliga, teiselt poolt toetavad ja mitmekesistavad peaaegu õppeaasta pikkune protsess ja konverents ise õpetajate igapäevast tegevust. Lisaks on ka muuseumil hea meel aidata teadust populariseerida ja saada selle eest tunnustust,“ sõnas Tartu Ülikooli muuseumi teadusdirektor Jaanika Anderson.

Hullu Teadlase konverents on mõeldud esimese kooliastme jütsidele, et tekitada neis huvi teaduse vastu ja anda neile esimene uurimistöö tegemise kogemus. Konverentsile eelneb üle-eestiline uurimistööde konkurss, mille käigus Hull Teadlane annab lastele näpunäiteid uurimuse koostamiseks ja käib neid koolides kohapeal inspireerimas. Iga vanuserühma viis parimat esitlevad oma tööd konverentsil. Osavõtjaid on igal aastal üle terve Eesti ja eelmisel aastal osales üle 900 koolilapse. Selle õppeaasta konkurss on järjekorras juba seitsmes.

Eesti teaduse populariseerimise auhindu annab välja Eesti Teadusagentuur koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Auhinna eesmärk on tunnustada Eestis teaduse populariseerimisega tegelevaid inimesi ning tõmmata suuremat tähelepanu ja anda hoogu tegevustele, millega tutvustatakse avalikkusele teadust ja tehnoloogiat. Eesti teaduse populariseerimise auhinda on välja antud alates 2006. aastast.

Lisateave: Tiiu Kreegipuu, Tartu Ülikooli muuseumi haridusosakonna juhataja. tiiu.kreegipuu@ut.ee, 737 5672