Hullu Teadlase IV teaduskonverents „H2O, võta kaevust ja joo“

Registreerimine Hullu Teadlase IV teaduskonverentsile „H2O, võta kaevust ja joo!“on alanud!!!

Vaata Hullu Teadlase videotervitust:

Ka sel õppeaastal ootab Hull Teadlane kõigi Eesti koolide 1.-3. klassi õpilasi osalema teaduskonverentsi projektis, mille teemaks on „H2O, võta kaevust ja joo!“. Projekti käigus uurivad õpilased oma kodukoha kraanivee kvaliteeti, võrdlevad loodusliku ja puhastatud vee omadusi ning mõõdavad igapäevast vee tarbimise hulka kodus ja koolis. Saadud vaatlus- ja mõõtmistulemused tuleb õpilastel vormistada uurimistööna.

Projekti tegevusi ja vaatlusi viivad õpilased läbi 4-6 liikmelistes rühmades 4 nädala jooksul (vabalt valitud 4 nädalat 2017/2018 õppeaasta jooksul).

Täpsem info töö vormistamise kohta saadame kõigile osalejatele detsembri algul.

Registreerimine lõpeb novembri lõpus ning juba detsembris on kõigil osavõtvatel koolidel võimalus kohtuda Hullu Teadlasega Skype’i vahendusel ja saada nõuandeid mõõtmiste ja vaatluste läbiviimiseks. Samuti näeb põnevaid katseid! Kohtumiseni!

REGISTREERUDA SAAB (kuni 24.11.2017) SIIN!

Rohkem infot: hull.teadlane@ut.ee, tel 737 6071