Hullu Teadlase III teaduskonverents "Olen tragi, sordin prügi!"

Hullu Teadlase teaduskonverentsi „Olen tragi, sordin prügi!“ parimad tööd on selgunud! 

Suured tänud kõigile uurimistööde tegijatele ja esitajatele! Kokku laekus sel aastal Hullule Teadlasele 41 uurimistööd, millest žürii valis välja iga vanuseastme 5 parimat tööd. Žürii hindas nii tööde sisu, vormistust, kui ka huvitavaid ja nutikaid lahendusi ning loovtöö teostamist. Žüriisse kuulusid: Hull Teadlane (Tartu Ülikooli muuseum), Aigi Kikkas, Marianne Olbrei, Merle Taimalu, Mario Mäeots (kõik Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut) ja Mait Kriipsalu (Eesti Maaülikool, jäätmekäitlus). Iga vanuseastme viis parimat tähestikulises järjekorras on:

1.klassid

Audru Kool 1.a klass

Krootuse Põhikool 1. klass

Metsküla algkool 1. klass

Põltsamaa Ühisgümnaasium 1.b klass

Rakvere Gümnaasium 1.a klass

2. klassid

Audru Kool 2.b klass

Palupera põhikool 2. klass

Põltsamaa Ühisgümnaasium 2.a klass

Põltsamaa Ühisgümnaasium 2.b klass

Vändra Gümnaasium 2.a klass

3. klassid

Metsküla algkool 2.-3. klass

Rakvere Gümnaasium 3.a klass

Valga Põhikool 3.b klass

Valga Põhikool 3.d klass, sorteerijad

Valga Põhikool 3.d klass, väikesed teadlased

Parimad on oodatud esinema lühikese ettekandega Hullu Teadlase teaduskonverentsil, mis toimub 12. mail Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis. Konverentsil kuulutatakse välja iga vanuseastme esikolmik ning antakse üle auhinnad ja tänukirjad.

Hull Teadlane tänab projektis osalenud koole ja õpilasi ning ootab kõiki taas osalema järgmisel õppeaastal, mil leiab aset Hullu Teadlase IV teaduskonverentsi projekt.

 

 

Hullu Teadlase teaduskonverents 2016

Hull Teadlane kutsub kõiki Eesti koolide 1.–3. klasside õpilasi osalema projektis "Olen tragi, sordin prügi!". Projektis osalemiseks tuleb õpilastel sorteerida klassiruumis tekkivat prügi, kirjutada selle põhjal uurimistöö ja teha loovtöö taaskasutamise teemal. Projektis osalevad rühmad tuleb registreerida 5. detsembriks 2016.

Koolidesse, kust on kõige rohkem osalejaid, tuleb Hull Teadlane jaanuaris või veebruaris 2017 ka külla!

Hullu Teadlase III teaduskonverents "Olen tragi, sordin prügi"

Igal projektis osaleval rühmal tuleb:

  • luua klassiruumi tingimused prügi sorteerimiseks ehk neli erinevat prügikonteinerit (pakendijäätmed, vanapaber ja papp, ohtlikud jäätmed, sega- ja olmejäätmed)

  • püstitada hüpotees ehk oletus, millist sorti prügi tekib klassiruumis kõige rohkem (näiteks: „Klassiruumis tekib kõige rohkem paberist jäätmeid.“)

  • sorteerida prügi 4 nädala jooksul (II või III õppeveerandil)

  • mõõta 4 nädala jooksul klassiruumis tekkinud prügi hulka, võrrelda erinevat tüüpi jäätmete koguseid ja kontrollida, kas hüpotees ehk oletus pidas paika või mitte

  • teha järeldusi läbiviidud vaatluste põhjal ja pakkuda välja lahendusi, mida saaksid osalejad teha, et nende klassiruumis ja koolis tekkiva prügi hulka vähendada

  • panna tulemused kirja  uurimistööna (4–6 liikmelistes rühmades)

  • teha loovtöö – taaskasutada klassiruumis tekkinud prügi ja teha sellest midagi uut (näiteks papi kasutamine kaante tegemiseks vms). Laske oma fantaasial lennata!

Vaatluste läbiviimisel ja tulemuste kirjapanemisel on soovitatud kasutada ka tehnoloogilisi vahendeid (n. mobiiltelefoni või kaameraga filmimine/pildistamine). Vaatlusperiood peab jääma vahemikku detsember 2016 kuni märts 2017.

Detsembris 2016 on kõigil projektist osa võtvatel rühmadel võimalus kohtuda Hullu Teadlasega Skype’i vahendusel ja saada nõuandeid jäätmekastide valmistamise, vaatluste läbiviimise, uurimistöö koostamise ja praktilise töö ehk loovtöö tegemise kohta. Skype’i kohtumise aeg teatatakse osalevatele rühmadele detsembri alguses.

Jaanuaris ja veebruaris 2017 läheb Hull Teadlane külla 10 projektis osalevasse kooli, millest 5 on suurematest keskustest kaugemal asuvad koolid. Külastatavad koolid valib Hull Teadlane vastavalt projektis osalevate õpilaste arvule (külastatakse koole, kust osaleb kõige rohkem õpilasi). Koolides viib Hull Teadlane läbi prügi ja taaskasutusega seotud katseid ja vastab uurimistöö tegijate küsimustele.

3. aprilliks 2017 tuleb uurimistööd kas koos loovtööga või foto- või videojäädvustusega loovtööst saata Tartu Ülikooli muuseumisse (Lossi 25, 51003 Tartu) või Hullu Teadlase e-posti aadressile hull.teadlane@ut.ee. Saadetud töödest selgitab žürii välja iga vanuseastme 5 parimat tööd (st 5 tööd 1. klassidest, 5 tööd 2. klassidest ja 5 tööd 3. klassidest), kes saavad kutse osaleda teaduskonverentsil, mis toimub Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis 12. mail 2017. Teaduskonverentsil saab iga võistkond esitada oma uurimistöö tulemused ettekande vormis.  Iga vanuseastme kolme parimat ootavad diplomid ja auhinnad. Parimate uurimistööde selgitamisel hinnatakse uurimisküsimuse püstitamist ja sellele vastamist, uurimistöö ülesehitust, loovtööd ning oskust luua seoseid.

Projekti vältel on uurimistööde koostajatel võimalus kirjutada Hullule Teadlasele (hull.teadlane@ut.ee) ning esitada küsimusi ja saada nippe prügi sorteerimiseks, uurimistulemuste kirjapanemiseks ja loovtöö tegemiseks.

Teaduskonverentsi toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lisainfo: hull.teadlane@ut.ee, tel 737 6071

Registreerimine suletud.