Heade Mõtete pingid

Tartu on heade mõtete linn. Üks paik, kuhu head mõtted võiksid koonduda, on Toomemägi. Toomele on aastatel 2016–2019 plaanis rajada nn Heade Mõtete pingid, mis kannavad väärt mõtteid, mida jagada nii linlaste kui turistidega. Heade Mõtete pingid tutvustavad Tartut isiklikul moel. Igal pingil on üks mõte, luulerida, valem või mõni muu idee, mis tutvustab teadlasi ja mõtlejaid, kes on Tartus elanud, tegutsenud ning siia oma jälje jätnud.

Kokku paigaldatakse Toomemäele peamiste alleede äärde kuni 60 pinki. Osaliselt vahetatakse välja praegused oma aja ära elanud pingid, samuti lisatakse uusi pinke, et Toomemäel oleks mõnus jalutada ja jalga puhata. Igal Heade Mõtete pingil on üks oluline Tartu Ülikooliga seotud teadlase, professori või õppejõu mõte, mis on laiemale üldsusele tähenduslik. Isikute valik on muljetavaldav, nt Johann Wilhelm Krause, August Rauber, Johan Kõpp, Ernst Julius Öpik, Johannes Aavik, Paul Kogermann, Edgar Kant, Madis Kõiv jpt. Lisaks on Heade Mõtete pingi sildil isiku nimi ja temaga seotud lühiinfo ning QR-kood, mis võimaldab tema kohta enam teada saada. Isikute valikul peetakse silmas tema panust Eesti kultuuri- ja teaduslukku, sisuliselt on tegemist isikule pühendatud sümboolse monumendiga.

Heade Mõtete pingid aitavad muuta Tartu avalikku ruumi oluliselt kvaliteetsemaks ning pakuvad originaalse lahenduse tutvustamaks teadlasi ja mõtlejaid, kes on vorminud Tartu vaimu ja kujundanud meie heade mõtete linna.

Tänaseks on pingi paigaldamisega tunnustatud riigiteadlast ja Tartu ülikooli kauaaegset rektorit Johann Philipp Gustav Ewersit, ülikooli arhitekti Johann Wilhelm Krauset, semiootikut Juri Lotmani, psühholoogiaprofessorit, Tartu ülikooli rektorit ja poliitikut Peeter Tulvistet ning keeleteadlast Johannes Voldemar Veskit. 2017. aasta juulis lisandus viis uut Heade Mõtete pinki, mis kannavad nimesid Friedrich Menius, Johannes Georg Gezelius, Henrik Koppel, Johan Kõpp ja Alma Tomingas. 2019. aasta juunis lisandus 10 uut pinki Baeri alleele, mis kannavad nimesid Martin Heinrich Rathke, Emil Kraepelin, Edgar Kant, Hans Kruus, Johannes Aavik, Gustav Suits, Moritz Hermann Jacoby, Friedrich Puksoo, Tullio Ilomets ja Arno Rafael Cederberg.

Idee autorid: Mariann Raisma, Jaan Rosental 

Projekti koordinaator: Tartu Ülikooli muuseum